Foto: Mikrofilm

- Disse barna trenger en enkel og forståelig forklaring på hvor de er kommet, hvorfor noen familier må dra på et krisesenter og hva som skal skje videre,Wanja Sæther, leder for krisesenteret i Salten.

For å hjelpe barn i krise, har krisesenteret i Salten i samarbeid med Redd Barna laget to animasjonsfilmer som skal gi nyankomne barn informasjon og forståelse for hva et krisesenter er, hvordan det er å være barn på krisesenter og veien fremover.

Første gang

- Dette er første gang det har blitt laget slike filmer for barn som kommer på krisesenter. Barn har rett til informasjon som er tilpasset dem. Tidligere ble ikke barn sett på som selvstendige brukere på krisesenter, fokuset var på forelderen som kom på senteret. Dette ville vi gjøre noe med, sier Sæther.

Barn som kommer til krisesenteret sammen med mor, og i noen tilfeller sammen med far, kommer på grunn av ulike typer for vold. Det kan være at barna selv har vært direkte utsatt for vold både fysisk og psykisk. Andre ganger har de vært vitne til at mor eller far har blitt utsatt for vold. Det å være vitne til vold er like alvorlig som selv å ha blitt utsatt for vold.

Ufarliggjøre et vanskelig tema

Foto: Mikrofilm

- Vi er så glade for informasjonsfilmene som er laget til barn som bor på krisesenter. Dette er et viktig verktøy for å gi barn som lever i en usikker situasjon god informasjon og kunnskap om sin egen hverdag. Disse filmene gir barn forståelse av og opplysninger om den situasjonen de lever i, sier Thale Skybak, seksjonsleder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

På Krisesenteret i Salten bor det årlig mellom 20 og 30 barn som har måttet flykte fra hjemmet sitt på grunn av vold, trusler og utrygge forhold.

- Ved å bruke animasjon ønsket vi å vekke interesse og ufarliggjøre temaet. Filmen skal man kunne se sammen med voksne, og man kan se den flere ganger. Vår erfaring viser at barn som kommer til krisesenteret har behov for lettfattelig informasjon. I den akutte situasjonen er det ikke alltid lett å få med seg alle opplysningene, og derfor er det viktig at informasjonen kan gjentas, sier Sæther.

To filmer

Det er laget to animasjonsfilmer, en som heter Det trygge huset, der barn som har bodd på krisesenteret forteller om sine opplevelser. Den andre filmen har fått navnet Fuglekassa, og er en kort informasjonsfilm om krisesentre.

Foto: Mikrofilm

I filmen Det trygge huset forteller barna:
- Det var sånn at det var bråk i huset og politiet kom. Politiet foreslo at vi heller skulle overnatte på krisesenteret. Vi ble kjørt dit midt på natta, men jeg hadde egentlig ikke noe lyst til å dra dit. Først var vi bare glad vi fikk komme dit, også den natten. Etter hvert følte jeg meg mye tryggere, og jeg følte at vi ble tatt vare på. Selv om vi bare hadde et rom, så var det mer enn nok.
Mikael (16)

- Jeg visste at det var noe galt med min far. Men min mor var helt hysterisk. Jeg visste ikke at det skulle skje så plutselig.
Carolina (18)

- Det var trist å reise bort fra der jeg egentlig bor, hos pappa. Jeg savner pappa.
Erik (7)

I filmen Fuglekassa sier barna:
Noen ganger trenger man å komme seg litt bort, til et trygt sted hvor man kan sove godt å ikke være redd. Krisesenteret er et sånt sted.

Foto: Mikrofilm

Her er det alltid voksne som passer på, dag og natt. Og hver familie får bo trygt, så lenge de trenger det.

Premiere med barneministeren

Filmene har premiere onsdag 14. september i Oslo, der barne- og likestillingsminister Solveig Horne åpner premieren.

- Målet er at alle barn som kommer på krisesentre i Norge skal få se filmene. Foreldrene til barn som bor på krisesenter vil også kunne ha nytte av filmene, i likhet med de ansatte på sentrene. Filmene skal videre kunne brukes i veiledning, undervisning og i samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet, sier lederen for krisesenteret i Salten.

Filmene er laget av Mikrofilm, med støtte fra Redd Barna gjennom ExtraStiftelsen, Justis-og beredskapsdepartementet og Bufdir. Filmene skal lages på både arabisk og samisk, og tekstes på engelsk.