Foto: Redd Barna
Disse barna hadde mandag sin første skoledag etter tyfonen. Myndighetene har bestemt at den formelle skolestarten skal være 1. januar.

Bente har mange års erfaring fra humanitære kriser og er sjokkert over omfanget av ødeleggelsene på Filippinene. Redd Barna leder koordineringen og gjenoppbyggingen av utdanningssystemene sammen med Unicef. Bente befinner seg denne uken i byen Tacloban, som ble sterkt ødelagt av tyfonen. Likevel har tre av de største skolene startet så smått med undervisning igjen mandag. Hun forteller om både lærere og barn med store behov for psykososial behandling.

- I forrige uke holdt jeg tre psykososiale orienteringer for totalt 150 lærere som underviser i tre distrikt, Dulag, Mayorga og MacArthur. Vi har kalt orienteringen “Welcome to school, we are happy to see you, are you ok?” Det er en deltakende introduksjon som tar lærere gjennom måter å møte barna på etter en katastrofe; hvordan de skal ivareta seg selv, hvordan bruke estetiske fag som sang, dans, drama og kunst, men uten a tvinge barn til å snakke om det vanskelige de har opplevd, forteller hun.

Foto: Redd Barna
- Den første skoledagen var full av forventninger og en blandig av sorg og glede, forteller seniorrådgiver Bente Sandal-Aasen (t.v.).

Skolestart 1. januar

Mandag var det «soft» skoleåpning i alle de tre distriktene. Myndighetene har bestemt at den formelle skolestarten skal være 1. januar.  

- Vi var utrolig spente på hvor mange elever som ville komme. Jeg var tilstede på tre skoler. I Dulag, som før Haiyan hadde 650 elever, møtte ca. 30% av barna og det var overaskende høyt. På Mayorga skole, som før hadde 746 elever, møtte 25%. Dette er et av de hardest rammede områdene. På MacArthur, som før tyfonen hadde totalt 590 elever kom nesten 50% av elevene, forteller Bente. 

Lærerne ventet at flere ville komme dag to, samt at man gjennom "jungeltelegrafen" ville finne ut hvor resten av barna er blitt av. Alle elevene har mistet skolekamerater og venner, og mange voksne er borte med stormen. I tillegg har familier reist ut av området for å bo med slektninger i andre deler av landet.

Blanding av sorg og glede

- Den første skoledagen var full av forventninger og en blandig av sorg og glede. Men sangen som alle brukte skapte en nær og god opplevelse for alle. Det var utrolig å være tilstede, sier hun. Hun understreker at det er viktig å la barna reagere som de selv føler.  

- Noen blir sinte, andre stille og noen virker som om ingenting har skjedd, da er det viktig at ingen blir presset til noe. Filippinerne synger mye og det har vært en aktivitet som vi har brukt i introduksjonen, finne sanger man blir glad av. Å undervise uten tekstbøker er en utfordring i et land med enveis undervisning, det vil si ikke deltagende, så vi har laget alfabet og tall med bruk av kroppsspråk. De eldre elvene har vært med å rydde skolegården og har samtidig samlet ting som kan brukes i undervisningen, så her mangler det ikke på kreativitet. Siste del av introduksjonen utviklet lærerne en plan for de neste to ukene, hvor de skulle være så å si uten materiell.

Foto: Redd Barna
- Jeg har aldri sett så store ødeleggelser som etter tyfonen Haiyan, sier Bente Sandal-Aasen. Her fra det som var en skole sør for Tacloban.

Sang og drama

Bente har vært på Filippinene siden forrige uke, da det ble gitt egne introduksjoner til 40 lærere fra fem skoler. Det er ikke aktuelt å undervise pensum før etter nyttår. Det er rett og slett ikke skolebøker å finne til alle, selv om man er kreativ og deler notatblokker i to.

-  Vi hadde flotte diskusjoner om hvordan klasserommet kan gjøres spennende uten noen ressurser. I stedet bruker de sang og drama, gode samtaler og hva de finner ute i skolegården som de kan ta med inn og bruke. Alle lærene utviklet en plan for to-skift skoledag i to uker, det vil si tre timer om morgenen for første til tredje klasse og tilsvarende om ettermiddagen for fjerde til sjette, forteller hun. Bente Sandal-Aasen beskriver hvordan områder sør for Tacloban er fullstendig smadret.

Skaper trygge plasser

-  Alt er borte. For i det hele tatt å opprette provisoriske læringsområder må vi samarbeid med kolleger som jobber med vann og sanitet og barns beskyttelse slik at vi kan lage trygge områder, forklarer hun. Å være hjelpearbeider under slike forhold er ikke bare enkelt. Maten består av ris og egg og vann, i tillegg til kaffe.

-  Alt er vått og i ettermiddag da vi kom hjem hadde det regnet inn så hele baggen med klær fløt i vann, forteller Bente Sandal-Aasen.