Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Filmskaper Margreth Olin har fått penger fra Extrastiftelsen via Redd Barna for å lage en helaftens kinodokumentar om situasjonen for barn som kommer til Norge alene som asylsøkere.

Spenningen var stor da om lag 200 representanter for ulike organisasjoner, lag og foreninger var samlet i Samfunnssalen i Oslo like før jul til årets utdeling av prosjektmidler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Redd Barna hadde ekstra grunn til å juble denne gangen, etter å ha mottatt til sammen sju millioner kroner til tolv nye prosjekter.

Stiftelsen deler hvert år ut overskuddet av midler fra Extraspillet. I 2010 ble til sammen 220 millioner kroner delt ut til et mangfold av prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning over hele Norge.

Samarbeid med partnere

For Redd Barna er prosjektene en viktig del av vårt arbeid i Norge, og gir oss ny kunnskap, dokumentasjon og erfaring med praktisk arbeid for barns rettigheter. De fleste av våre prosjekter gjennomføres i nært samarbeid med partnere, som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene. Årets tildeling rommer både filmproduksjon, menneskerettighetskurs og teateroppsetning, for å nevne noe.

Foto: Nevruz Ebru Aksu
Har du et prosjekt knyttet til vold og overgrep mot barn, handel med barn, asyl- og flyktningbarn, karnefattigdom, inkludering og solidaritet i skolen eller mer generelt om barns rettigheter, kan du sende søknad til Redd Barna innen 21. februar.

I prosjektet "De Andre" skal filmskaper Margreth Olin lage en helaftens kinodokumentar om situasjonen for barn og unge som er kommet til Norge alene som asylsøkere. Her vil vi få innblikk i både ventetiden og livet på mottak. 

Prosjektet "Å leve på kode 6" handler om barn som lever med vold og overgrep. Her skal Blendwerk teater sette opp et teaterstykke om det å leve på skjult adresse som følge av vold i familien.  

Blant årets prosjekter er også forskningsprosjektet "Arbeid for å utrydde kjønnslemlestelse", hvor det skal gjøres en sammenlignende analyse av holdninger og praksis knyttet til kjønnslemlestelse av jenter i Somalia og blant den somalisk-norske befolkningen. Prosjektets resultater vil være viktig for å kunne arbeide målrettet for å bekjempe kjønnslemlestelse, både i Norge og internasjonalt. 

Fornøyd

Fungerende leder for Redd Barnas Norgesprogram Janne Olise Raanes er fornøyd med årets tildeling.

– Vi gleder oss til å starte opp mange spennende prosjekter i år, sammen med gode samarbeidspartnere. Vi ser frem til å kunne dra nytte av den kunnskap, dokumentasjon og erfaring prosjektene gir, i vårt daglige informasjons- og påvirkningsarbeid for barns rettigheter, sier hun.

Spennende prosjekter søkes

I forbindelse med utlysningen av Extramidler for 2011 inviterer Redd Barna nå forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke midler til spennende nye prosjekter gjennom oss. Vi er også denne gangen interessert i både forsknings- og utredningsprosjekter og operative prosjekter. Vi er særlig interessert i prosjektideer knyttet til følgende temaer: Asyl- og flyktningbarn, vold og overgrep mot barn (herunder nettrelaterte overgrep), handel med barn, barnevern, barnefattigdom, inkludering og solidaritet i skolen, barns medvirkning og barns rettigheter generelt.

Dersom noen har gode prosjektideer innenfor andre temaer relatert til barns situasjon og rettigheter i Norge mottar vi gjerne det også. For mer informasjon om Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, se www.extrastiftelsen.no

For at Redd Barna sammen med den enkelte søker skal få tid til å utvikle prosjekt og søknad i felleskap frem mot Extrastiftelsens søknadsfrist for 2011, vil vi gjerne ha en skisse på 1-2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning allerede nå. Frist for å sende inn skisser til Redd Barna er mandag 21. februar 2011.

Merk at vi i første omgang kun ønsker en kortfattet skisse, gjerne i stikkordsform.
Prosjektskissen sendes på e-post til ane.hagen.kjorholt@reddbarna.no eller per post til Redd Barna ved Ane Hagen Kjørholt, Postboks 6902 St.Olavs plass, 0130 OSLO.