Foto: Redd Barna
Innen 2030 skal vi leve i en verden hvor ekstrem fattigdom er avskaffet, og økonomisk vekst fordeles mer rettferdig sier Redd Barnas forslag til nye tusenårsmål.

Etter 2015 skal tusenårsmålene erstattes med nye bærekraftige utviklingsmål. I det ferske bidraget til dette arbeidet, «

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 » foreslår Redd Barna 12 konkrete og universelle mål som kan avskaffe verdens fattigdom innen 2030. Målet er at de nye målene gir alle barn får like muligheter til å overleve og utvikle seg.

- Tusenårsmålene har siden 90-tallet bidratt til at 700 millioner mennesker har kommet seg ut av fattigdom, 57 millioner flere barn får gå på skole og antall barn som dør er redusert, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Gitt den enorme fremgangen blir det galt å si at tusenårsmålene har feilet. Likevel står fortsatt 57 millioner barn utenfor skoleporten, over det dobbelte lærer ikke grunnleggende ferdigheter når de avslutter fjerdeklasse, fremgangen hva gjelder sult har stagnert i mange regioner og forskjellen mellom rik og fattig vokser stadig.

Den økende ulikheten må adresseres

Foto: Redd Barna/Espen Skran
Panelet besto av forsker Benedicte Bull, Brasils ambassadør i Norge H.E. Flavio Helmold Macieira, Sør-Afrikas ambassadør i Norge H.E. Queen Anne Zondo, generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang, direktør UNDP Oslo Governance Centre Jamshed M. Kazi og statssekretær i Utenriksdepartementet Hans Brattskar.

Rapportlanseringen ble etterfulgt av debatt ledet av Benedicte Bull om hvordan og hvorfor ulikhet må adresseres for å komme i mål innen 2030. I panelet satt statssekretær Hans Brattskar, Brasils ambassadør Flavio Macieira, Sør-Afrikas ambassadør Queen Anne Zondo, fungerende direktør for Oslo Governance Centre Jamshed Kazi og Redd Barnas generalsekretær Tove Wang. 

- Det er viktig at vi når de barna som har det aller verst. Derfor må vi gjøre det klart at ingen av de nye bærekraftige utviklingsmålene kan anses som oppnådd om ikke alle barn er nådd. Land må også jobbe for å lukke gapet mellom de som har mest, og de som har minst, påpekte Wang. 

Statssekretær Brattskar var særlig opptatt av hvordan styresett, både nasjonalt og internasjonalt, må være med i «potten» når nye mål utarbeides: – Godt styresett og bedre skattesystemer vil være nøkkeltiltak for å adressere ulikhet til de nye målene. I tillegg til å bremse ulovlig kapitalflukt og sikre økt nasjonal ressursmobilisering, er det viktig at OECD landene opprettholder forpliktelsen om å gi 0,7 % av sin BNI til bistand.

Både Brattskar og ambassadør Zondo understreket at utdanning er et av de viktigste verktøyene for å bekjempe fattigdom og ulikhet. 

Redd Barna håper at rapporten kan være et nyttig bidrag i arbeidet som nå foregår med å utvikle nye mål, og at ambisjonsnivået fortsetter å være høyt. 

- Vi mener våre 12 konkrete mål er et godt bidrag til utformingen av de nye målene. Vi har nå en historisk mulighet til å avskaffe ekstrem fattigdom. Ved å forplikte oss til ambisiøse mål, kan vi bli den generasjonen som avskaffer ekstrem fattigdom for alltid, avslutter Wang. 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Redd Barnas forslag til 12 mål: 

Innen 2030 skal vi leve i en verden hvor

 1. Ekstrem fattigdom er avskaffet, og økonomisk vekst fordeles mer rettferdig
 2. Ingen lider av sult, og alle har mat-, ernæring- og vannsikkerhet
 3. Ingen mødre, nyfødte eller barn dør av sykdommer eller tilstander som kan forhindres, og alle har tilgang til helsetjenester av god kvalitet
 4. Alle barn og unge har lik tilgang til utdanning av god kvalitet, og lærer
 5. Alle jenter og gutter lever liv fri for vold, er beskyttet i konflikter og katastrofer, og vokser opp i trygge familiemiljø
 6. Kvinner og jenter er bemektiget, og har like rettigheter som gutter og menn
 7. Alle har tilgang til ressurseffektiv og ren energi
 8. Alle samfunn er motstandsdyktige mot katastrofer
 9. Alle lever i et bærekraftig, sunt og robust miljø
 10. Verden er i rute for å unngå farlige klimaendringer, og er mindre sårbar mot deres konsekvenser
 11. Styresett på alle nivåer er åpent, inkluderende og ansvarlig
 12. Et robust globalt samarbeid fremmer bærekraftig menneskelig utvikling