Hvert år dør 85 000 barn i Pakistan av den dødelige sykdommen, noe som gjør den til landets hyppigste dødsårsak for barn under fem år. I områdene som ble rammet av flommen har folk blitt tvunget til å bo under åpen himmel eller i telt, og de fleste har ingen tilgang til helsetjenester. Når temperaturene raser nedover på gradestokken vil sykdommen spre seg i større skala, og dette kan føre til at enda flere mister livet.

Varme klær og helseopplysning

I provinsen Khyber Pakhtunkwa, et av områdene som ble hardest rammet av flommen, er det nå flere minusgrader, og noen steder er det stor mangel på tak over hodet. Redd Barna deler ut mat, varme klær, senger og utstyr som kan hjelpe folk med å holde varmen gjennom de kalde vintermånedene. Lokalsamfunnene får også informasjon om hvordan de kan unngå å få lungebetennelse, og helsearbeidere blir trent opp til å gjenkjenne og behandle sykdom som kan bli livstruende.

-Flere barn kommer til å dø i flomområdene hvis de ikke får den nødvendige behandlingen i tide. Vi ser allerede at stadig flere får luftveisinfeksjoner. Det aller viktigste nå er å sikre at folk holder varmen og har skikkelig husly, sier Mohammed Qazilbash i Redd Barna.

Siden oktober har Redd Barna behandlet flere enn 13 000 pasienter med lungebetennelse i de flomrammede områdene i provinsene Sindh, Punjab og Khyber Pakhtunkwa. Mer enn halvparten av disse var barn.

Stor boligmangel 

Ifølge FN har fortsatt sju millioner mennesker behov for et sted å bo. Etter flommen bor mange på overfylte steder, noe som øker sjansen for å bli smittet av infeksjonene som forårsaker lungebetennelse.

-Selv om mange av familiene som har vært på flukt nå har returnert til sine landsbyer, fortsetter de å bo i telt og midlertidige tilfluktssteder. Et telt rommer seks-åtte personer, og de er helt ubrukelige mot den intense kulden. Det er i tillegg matmangel, noe som betyr at barna går sultne. Sult fører igjen til at de blir mer sårbare og mottakelige for lungebetennelse og andre sykdommer, forklarer Qazilbash.

Influensa og luftveisinfeksjoner er de to hovedårsakene til at barn får lungebetennelse. Dette sprer seg ved at en smittet person hoster eller nyser, men kan forhindres gjennom vaksinering og behandles enkelt med antibiotika – så lenge den oppdages tidsnok.

Barna mest utsatt 

-Feilernæring svekker immunsystemet og øker barns risiko for å pådra seg infeksjoner, og dette gjelder særlig for små barn. På vinteren vil mange tilfeller av feilernæring føre til en økning av barn med lungebetennelse. Det er en dyster virkelighet. Vi må gjøre vårt beste for å bekjempe dette hvis vi skal klare å redde livet til disse barna, sier Mohammed Qazilbash.

For å imøtegå de akutte helsebehovene blant Pakistans flomrammede, har Redd Barna 62 helsestasjoner og 32 flyttbare helseteam i Pakistan. Redd Barnas helseprogram har nådd frem til flere enn 465 000 mennesker i alle de fire berørte provinsene.