Foto: Redd Barna/Cat Carter
Her sitter noen nyankomne flyktninger og blir registrert i Dadaab-leiren. Men ventetiden er altfor lang. Mange tusen flyktninger har ventet i mer enn 21 dager på å få de riktige papirene til å kunne bo i flyktnungleiren og få del i goder som skole, matutdeinger og helsetjenester.

Antall personer som strømmer over grensen fra Somalia til Kenya på flukt fra tørke og mangel på vann og mat er nå så stort at 16 00 mennesker må bo i busker og kratt utenfor flyktningleirene.

De nyest ankomne familiene, mange med små barn, må bo i midlertidige telt uten tilgang på sanitæranlegg og langt fra klinikker, skoler og andre livsviktige tjenester. Fordi det er så mange flyktninger som venter i kø på å bli registrert av de kenyanske myndighetene, blir køen av nyankomne familier utenfor flyktningleirene lengre og lengre.

Den lange køen skyldes mangel på ansatte til å ta unna registreringene, sier Redd Barnas landdirektør i Kenya, Prasant Naik. Han oppfordrer kenyanske myndigheter til å sette av mer ressurser til leirene og ansatte flere folk til å ta seg av registreringsprosessene.

Foto: Redd Barna/Helle Kjærsgaard
Mens de venter på å bli registrert, bor familiene svært kummerlig i hytter laget av papp, stokker og annet tilfeldig sammenrasket materiale eller under trær og busker.

For lang ventetid

– Barna som flykter fra krigen og tørken i Somalia er utslitte når de kommer til flyktningleirene. Mange av dem kjemper for livet. Vi må gi dem en bedre velkomst enn å tvinge dem til å leve i bushen. Når de lever utenfor leirene, har de problemer med å få tilgang til klinikker, matutdelings- og behandlingssentre og skole, sier Naik.   

 Han er bekymret for hvilke følger denne mottagelsen vil få for barna.

– Dette har store konsekvenser for barna. Etter den traumatiske opplevelsen det er å gå flere uker til fots med veldig lite mat, trenger de å slå seg til ro og få rutine tilbake i hverdagslivet sitt, sier Prasant Naik.

Foto: Redd Barnaa/Cat Carter
Sahid (4) er ett av mange tusen barn som har ventet lenge på å bli registrert ved flyktningleiren Dadaab. Redd Barna er bekymret for alle disse barna og deres familier som må vente i ukesvis under vanskelige forhold på registreringen.

Mangler mat

Nyankomne flyktninger som kommer over grensen til Kenya fra Somalia får utdelt matrasjoner som skal vare i 21 dager inntil de er blitt registrert og dermed har krav på å få mat fra de regelmessige matutdelingene til de som bor i leirene.

Men mange tusen flyktninger har ventet lengre enn 21 dager. Det betyr at de må klare seg helt uten tilgang til mat – de blir avhengige av den maten de kan få fra andre flyktninger inntil alt papirarbeidet med registreringen er unnagjort.

Redd Barna understreker at det internasjonale samfunnet må gjøre alt det kan for å hjelpe kenyanske myndigheter med å håndtere krisen på beste måte.