Foto: Redd Barna
Hvor ble huset av? Latha Caleb, programdirektør i Redd Barna India, langs Mandakini-elva nord i India.

Minst 150 000 mennesker, derav 65 000 barn, har mistet hjemmene sine etter flommen som rammet Uttarakhand-provinsen  i India for to uker siden. Dette er tall som fryktes å stige, da situasjonen fremdeles er kaotisk, og det ventes mer regn de neste dagene.

– Antallet døde kan være så høyt som 10 000, sier myndighetenes talsperson Govind Singh Kunjwal. Det offisielle antall døde har nå passert 1000, men mange landsbyer er fremdeles umulig å nå, og det meldes om døde som fremdeles ligger ute på åpen mark.

Mistet alle eiendeler

Kaushalaya er en av dem som mistet hjem og eiendeler i flommen. Redd Barnas team i India møter henne på en barneskole i Kharadi, der hun og familien nå sover på gulvet.
- Hjemmet vårt ble fullstendig ødelagt i flommen, og det var umulig å redde noen av tingene våre i kaoset som oppsto i evakueringen, forteller hun.

Foto: Redd Barna
Utdeling av mat i Uttarakhand-provinsen

Nå står familien igjen uten verken hjem eller livsgrunnlag, og Kaushalayas mann reiser til nabobyer i forsøk på å skaffe jobb og penger til mat. De har mottatt en 20 kilos sekk med ris fra myndighetene, men har fremdeles stort behov for næringsrik mat, hygieneartikler, skolesaker og klær.

Tusenvis av mennesker strandet

Kharadi er en av de hardest rammede landsbyene feltarbeiderene når frem til. Mange områder er fullstendig avskåret fra resten av landet, da broer og veier er ødelagt.

Dette betyr at tusenvis av mennesker er strandet som følge av flommen. Landsbyen Kharadi er også vanskelig å komme frem til, da tre broer er ødelagt av flommen.

- Og om broen blir reparert, og skoleveien åpner igjen, hvordan skal vi få tak i penger til den månedlige skoleavgiften nå? spør Kaushalaya.

Mer regn

Foto: Redd Barna
Hit, men ikke lenger. Vannet gir store utfordringer med framkommelighet mellom landsbyene. Dette gjør det vanskelig å nå ut til de flomrammede.

Mer regn i vente, gjør tiden knapp for de hardest rammede barna og familiene deres. Mange i Uttarakhand-provinsen opplever allerede skrikende behov for mat, rent drikkevann, tepper, medisin, varme klær og et sted å sove.

Redd Barna har startet en nødhjelpsrespons, og vil dele ut nødpakker som blant annet består av matkurver, barnemat, hygienepakker, bøtter, myggnett og tepper. Responsen styres fra et feltkontor i Uttarakhand-provinsen, der det er etablert kontakt med lokale aktører og et team av leger og sykepleiere.