Foto: Redd Barna/Eman Mohammed
Kriger og konflikter rammer alltid barn hardest. Her blir Mohammed (3) trøstet av moren sin.

Redd Barna vet av erfaring at kriger og konflikter alltid rammer barna hardest.

– Barn i Gaza lider fremdeles av traumer etter krigen for fire år siden. Barn sliter med symptomer som mareritt, irritabilitet, sengevæting, mørkeredsel og søvnmangel. Nå frykter vi det verste for hvordan situasjonen vil utvikle seg. I forrige krig ble 300 barn drept, sier Nora Ingdal, seniorrådgiver i Redd Barna, som selv har arbeidet i Gaza i flere år.

Under Gaza-krigen som startet 27. desember 2008 ble 1300 palestinere drept, hvorav 300 barn. På israelsk side ble 13 drept totalt.

– Vi ber om at alle partene i konflikten forholder seg til den siste våpenhvileavtalen. Begge parter må straks stanse angrepene, sier Ingdal.

Ingdal sier at Gaza ikke har noen bomberom å gå til og må gjemme seg i kjellere med madrasser foran vinduene. 1,6 millioner palestinerne, blant disse 800 000 barn, kan ikke rømme noe sted på grunn av blokaden. De er trengt sammen på bare 365 kvadratkilometer, et område tilsvarende størrelsen på Mjøsa. Innbyggerne kan kun forlate Gaza gjennom to tungt bevæpnede kontrollposter. For å reise ut må de ha et spesielt løyve, som svært få får tak i.

 

Foto: Inge Lie/Redd Barna
– Vi ber om at alle partene i konflikten forholder seg til den siste våpenhvileavtalen. Begge parter må straks stanse angrepene, sier Ingdal.

Sykehusene mangler essensielt utstyr

– En Redd Barna-rapport fra i juni i år viste at sykehusene mangler essensielt utstyr som røntgenmaskiner, laboratorieutstyr, batterier og reservedeler fordi mye medisinsk utstyr ikke slipper gjennom blokaden. Sykehusene har i hvert fall ikke ekstra kapasitet til å ta i mot skadede og sårede fra en ny krig, sier Ingdal.

Under militæroperasjon ”Cast Lead” i 2008-2009 ble minst 11 hovedbrønner og over 30 kilometer vannrør ble ødelagt. 40 helseklinikker og 12 sykehus ble ødelagt, noen av dem ble bombet direkte. Og 24 skoler ble ødelagt. Til sammen 325 000 mennesker mistet hjemmene sine. På grunn av blokaden har infrastruktur og hjem vært svært vanskelige å bygge opp igjen. I januar 2012 manglet Gaza 71 000 leiligheter for at innbyggerne skulle ha akseptable boforhold.

54 prosent av palestinerne i Gaza – hvorav 428 500 barn – lider av matmangel. Mer enn en tredel (38 prosent) av barna lever i fattigdom og over 30 prosent av de voksne er arbeidsledige.