I brevet, som er adressert til statsministeren og barne- og familieministeren, skriver avsenderne at regjeringen bryter med nasjonale og internasjonale juridiske forpliktelser så lenge barna og mødrene blir værende i syriske flyktningleire. Videre understrekes det at det er barnefaglig uforsvarlig å skille mødrene fra barna i Syria.

Fra før har regjeringen gjort det klart at norske barn kan få komme hjem, men bare dersom mødrene er villige til å gi dem fra seg. Det er et utspill som møter motstand i fagmiljøene.

- Psykologfaglig er det vanskelig å hevde at en brå adskillelse fra barnets eneste omsorgsperson, i en krisesituasjon som denne, er til barnets beste. Tvert imot vil det svekke barnets forutsetninger for å nyttiggjøre seg av videre hjelp, etablere nye og trygge relasjoner, samt tilpasse seg en ny og ukjent situasjon her i Norge, sier president i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, som er en av fagpersonene bak brevet.

Anbefaler å straffe mødrene i Norge

Tidligere har justisminister Jøran Kallmyr (Frp) uttalt at norske barns mødre med IS-tilknytning bør straffes i Syria. Lederen for Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, er derimot tydelig på at mødrene bør straffeforfølges i Norge av hensyn til barnas beste.

- Dersom mor skal pågripes og sone, har vårt rettsvesen og barnevern erfaringer med hvordan dette kan gjennomføres på en måte som samtidig ivaretar barnet. I Norge har vi gode systemer som kan vurdere mødrenes omsorgsevne og hvilken omsorgssituasjon som er best for barna, også dersom mor skal sone. Slike vurderinger må gjøres i hver enkelt sak og legge barnets behov og rettigheter til grunn, sier han.

Er bekymret for barnas liv og helse

Den siste tiden har nye uroligheter oppstått i Syria som følge av den tyrkiske offensiven mot kurdisk milits nord-øst i landet. Så langt har rundt 11 barn blitt drept i kjølvannet av kamphandlinger, opplyser UNICEF og rundt 215 000 mennesker er drevet på flukt, ifølge Redd Barna. Tidligere har det også vært meldt om voldelige opptøyer i Al Hol-leiren hvor norske barn sitter internert. 

Totalt skal rundt 35 norske barn og 10 mødre befinne seg i syriske flyktningleire. Nå haster det mer enn noen gang å hente dem hjem til Norge, ifølge generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

- Regjeringen har til nå valgt å ignorere faglige råd med tanke på hva som er til barnas beste i denne saken. For barna det gjelder får dette alvorlige følger, i ytterste konsekvens kan de rett og slett miste livet, sier hun.

Les brevet i sin helhet her.

Disse står bak brevet:

  • Eli Gunhild By, forbundsleder Norsk sykepleierforbund
  • Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist og daglig leder for Klinikk for krisepsykologi AS
  • Jens Johan Hjort, leder Advokatforeningen
  • Tor Levin Hofgaard, president Norsk psykologforening
  • Mimmi Kvisvik, forbundsleder Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
  • Else Leona McCliman, leder Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
  • Elisabeth Selvaag, leder Norsk barnelegeforening
  • Birgitte Lange, generalsekretær Redd Barna