Foto: Redd Barna
– Det er veldig gledelig at barnedødeligheten fortsetter å gå ned. Men fortsatt er vi svært langt unna å nå Tusenårsmål 4 og fortsatt dør det altså 6,9 millioner barn under fem år årlig. De aller fleste av disse barna kunne med kjente og enkle grep vært reddet, sier Loraas.

I dag lanserer FN en ny rapport som viser at barnedødeligheten har falt med over 40 prosent de siste to tiårene, men fortsatt dør 19 000 småbarn hver eneste dag.

Tallene viser at andelen nyfødte, barn under 28 dager gamle, som dør fortsetter å stige og nå er oppe i 43 prosent. Dette er en stigning i andel på ca fem prosentpoeng fra 1990.

– Dette er et uttrykk for at nyfødthelse og styrking av helsesystemer, som er en forutsetning for bedre mødre og spedbarnsomsorg, ikke har vært prioritert høyt nok hverken i land med høy barnedødelighet, i den globale innsatsen, eller for den saks skyld i norsk innsats, sier Kim Terje Loraas, politisk rådgiver i Redd Barna.

Arbeidet går for sakte

– Det er veldig gledelig at vi nå får bekreftet at den innsatsen som gjøres bærer frukter og at barnedødeligheten fortsetter å gå ned. Men det går relativt sakte, og det er svært mye innsats som gjenstår. Fortsatt er vi svært langt unna å nå Tusenårsmål 4 og fortsatt dør det altså 6,9 millioner barn under fem år årlig. De aller fleste av disse barna kunne med kjente og enkle grep vært reddet, sier Loraas.

Han understreker at det er minst fremgang blant de fattigste og mest marginaliserte gruppene i de fleste land med høy dødelighet.

– Det er derfor essensielt at fokus og innsats rettes mot de fattigste og marginaliserte både i den globale og nasjonale innsatsen framover, sier Loraas.

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Kim Terje Loraas

Viktig med enighet i Stortinget om Norges videre innsats

Norge har gjort en viktig innsats mot barnedødelighet internasjonalt i mange år, men denne innsatsen må videreføres og styrkes. Sterkere fokus på flere helsearbeidere i førstelinjen, bedre ernæring og tilgang til helsetjenester for alle kvinner og barn gjennom familieplanlegging, graviditet, fødsel, barsel og tidlige barneår vil skape synergi og effektivisere arbeidet. Dessuten må utdanning generelt, og for jenter spesielt, gis topp prioritet.

Han synes i denne sammenheng er det gledelig at Stortingets innstilling til Stortingsmelding 11, om global helse, har vist at det er bred politisk enighet i Norge om en slik satsning fram mot 2020.

Det er viktig at land med høy barnedødelighet og land som yter teknisk, politisk og økonomisk bistand videreutvikler et godt samarbeid, som gjennom FNs Generalsekretær sin globale strategi for kvinner og barns helse, Every Woman, Every Child. Norge har vært et av flere ledende donorland i kampen mot barnedødelighet, og i utviklingen av denne globale strategien.

– Dette arbeidet må videreføres og styrkes i de kommende årene så vi kan få en verden der alle barn får innfridd sin rett til overlevelse og helse. Det er både urettferdig og tragisk at barn dør av årsaker som enkelt kan forebygges eller behandles, avslutter Loraas.