Foto: Anne Charlotte Schjøll/Tønsbergs Blad

Redd Barnas rettighetspris er en nasjonal barnerettighetspris, og går til en eller flere som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge. Prisen deles i år ut for åttende gang. Tidligere vinnerne er blant andre Hans Majestet Kong Harald, NRKs Supernytt og barnerettsforkjemperen og jusprofessoren Lucy Smith.

- Jeg er kjempeglad for denne anerkjennelsen– det er helt fantastisk! sier en glad prisvinner.

Viktig foregangskvinne

Mary-Ann Oshaug er leder for Incestsenteret i Vestfold. Oshaug fikk hele Norge til å åpne opp øynene for et svært tabubelagt tema da hun sto frem som offer for incest og seksuelle overgrep med boka si i 1987. I boken "Mary-Ann - et incestoffer står frem" forteller hun om hvordan faren misbrukte henne som barn, og blant annet brukte henne som pokergevinst i lag med kameratene sine.

Foto: Redd Barna
Mary-Ann Oshaug fikk hele Norge til å åpne øynene for et svært tabubelagt tema da hun kom med bok om de grove seksuelle overgrepene hun ble utsatt for i hele barndoms- og ungdomstiden.

Oshaug er en viktig foregangskvinne. I 1988 startet Mary-Ann en støttetelefon for ofre for seksuelle overgrep, og i tre år drev hun telefonen fra hjemmet sitt. Samtidig sto hun på for at støttetelefonen i 1991 ble omdannet til Incestsenteret i Vestfold, det andre støttesenteret som ble åpnet i Norge. Fortsatt drives den nasjonale støttetelefonen fra Vestfold, og har mottatt 375 757 telefoner siden starten og frem til og med 2015. I dag har Incestsenteret i Vestfold tilbud til incestutsatte og seksuelt misbrukte gutter og jenter, kvinner og menn, pårørende og overgripere. De jobber også med forebyggende arbeid, og reiser rundt til barnehager og skoler.

- Å gå i bresjen for åpenhet rundt incest og seksuelle overgrep mot barn, har kostet. Det har vært en hard kamp å vinne forståelse for at vi må snakke om et så skambelagt tema. Derfor er det fantastisk fint å få anerkjennelsen som Redd Barnas rettighetspris representerer, sier Oshaug.

Barna stemte frem Oshaug

Boka hun skrev for 30 år siden fortalte om vold og grenseløs fornedrelse. Men historien om Ann-Mary Oshaug, er også historien om hvordan en ung kvinne kan klare å kjempe seg fri, komme seg ut av offerrollen og bruke sin viljestyrke til å hjelpe andre i samme situasjon.

Barn og unge har vært involvert i arbeidet med å finne årets prisvinner. Oshaug utpekte seg som favoritt på workshopene som ble utført med 7.klassinger i Oslo. Barna påpekte viktigheten av det forbyggende arbeidet Oshaug bidrar med i barnehager og grunnskoler.

Dette sa barna om Oshaug:
«Vi mener Mary-Ann Oshaug bør vinne for mange trenger å bli hørt, selv om mange voksne ikke alltid hører på barn med de problemene som Mary-Ann har hatt og jobber med.»

«Mary-Ann burde vinne fordi hun har følt overgrep og det er skikkelig fælt. Og hun vil ikke at noen skal gjøre overgrep på andre personer. Hun lærer barn og unge om hva som er dårlig og hva som er bra, så hun er et skikkelig godt forbilde.»

«Jeg synes hun burde vinne fordi hun har jobbet lenge med det her, og satset karrieren og skapt noe. Klarte å opprette et senter! Gjorde noe ingen andre turte.»

«Det er fint å ha noen å snakke med når du blir utsatt for overgrep. Fordi Mary-Ann vet hvordan det er, fordi hun selv har vært utsatt.»

Rettighetsprisen som tildeles Mary-Ann Oshaug er en hederspris for et langt og hardt arbeid for å sikre sikkerheten til sårbare barn. Tematikken som Oshaug arbeider med sammenfaller også med Redd Barnas nasjonale kampanje om å forebygge seksuelle overgrep mot barn, Jeg er her. Også ansatte i Redd Barna ønsket at Oshaug skulle få prisen. En av de ansatte sier om Oshaug og hennes arbeid:

- Vestfold er det eneste fylket i Norge der alle barna får undervisning om seksuelle overgrep i regi av Incestsenteret. Dette er takket være Mary-Ann. Slike skulle det vært i alle fylker.

Prisen består av et diplom, hederlig omtale og et verk av den anerkjente kunstneren Per Fronth. Mary-Ann Oshaug mottar prisen under et barnerettighetsseminar i Oslo 31.august.