Foto: Redd Barna/Elin Toft
- Barn jobber i harde miljøer der vold er "normalt", sier Nathalie som er en av Redd Barnas ansatte i Tijuana.

– Barna lever tøffe liv med vold til hverdags. Det Redd Barna gjør, er å vise dem de gode sidene ved livet. Vi gir videre positive holdninger og formidler kjærlighet og varme, slår 27 år gamle Nathalie Soriar fornøyd fast.

Hun er en av dem som i flere år har jobbet med ungdom i et av de tre landene som får støtte fra årets Operasjon Dagsverk 31. oktober.

Målet er å gi elevene i noen av de mest voldsutsatte områdene i verden en god skole. Det vil si at elevene lærer å samarbeide og respektere hverandre. Skolen skal gi elevene tro på egne evner. Det skal være et sted der de unge føler seg akseptert, respektert, beskyttet, inkludert, sett og hørt.

Kunstuttrykk mot vold

Foto: Redd Barna/Elin Toft
Jentene leker i skolegården i Nord-Mexico.

Nathalie bruker en metode som er utarbeidet av Redd Barna Mexico, basert på ulike kunstuttrykk som bildekunst, teater og musikk. Gjennom disse kunstartene får barna mulighet til å uttrykke seg på måter som vi vanligvis ikke finner i et klasserom.

Redd Barna bruker metoden i mange områder i Mexico, særlig i de mest voldsutsatte områdene i landet. Alle lokale team er trent i å bruke metoden, og hvert team har en spesialutdannet leder som sørger for at alle medarbeidere får støtte og oppdatering i relevante teknikker.

Nathalie gir barna malesaker og går i gang med å illustrere sin favoritt blant FNs barnerettigheter.

– Vi engasjerer oss 100 prosent i barna, og tar dem med inn i både lek og læring, sier Nathalie mens hun deler ut materiell som skal brukes til maling. Guttene er like ivrige som jentene, og gyver løs på oppgaven på en ganske fysisk måte. De legger inn i kunsten det de lever hver dag, på godt og vondt, så malingen skvetter rundt dem.

Feltarbeiderne ser seg ikke som lærere, men som promotører av FNs barnerettigheter. De lærer barna å samarbeide uten vold, og til å respektere andre. Gjennom kunsten får barna hjelp til å utforske og bli kjent med rettighetene sine, og oppmuntrer dem til å se litt nøyere på sitt eget liv sett fra dette perspektivet.

– Dermed kommer det av og til fram triste historier. Da må vi være gode trøstere og veiledere, sier Nathalie mykt og legger hånden forsiktig på skulderen til en av jentene.

Stor positiv endring

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Nathalie kan fortelle om stor endring i klassen hun nå har jobbet med i tre år. - Jeg tror måten vi får barna til å åpne seg og vise følelser gjør underverker. Vi viser barna respekt, og de føler seg trygge sammen med oss, forteller hun.

En av guttegruppene vil gjerne illustrere retten til ikke å bli diskriminert. Dette er en viktig rettighet for guttene, og får fram hva de mener: - Vi er like verdifulle, uansett hvordan vi ser ut, hvor vi bor eller hvilke klær vi har på oss, er de enige om.

Nathalie har sett en stor endring i de tre årene hun har jobbet med klassen.

– Det er en revolusjon i hvordan de samhandler med gruppen sin. Jeg tror måten vi får barna til å åpne seg og vise følelser gjør underverker. Vi viser barna respekt, og de føler seg trygge sammen med oss. Det får dem til å fortelle om hvordan hverdagen er og om saker som plager dem – og de føler seg mindre ensomme.

Nathalie forteller at Barnerettighetene er et svært viktig verktøy, som får barna til å endre perspektiv på hva som er viktig for dem.

– Når de tenker gjennom dette endrer de negativ og destruktiv oppførsel, både hjemme og ute. Det kan hjelpe dem til å velge bort vold, og bidra til at barna kan forbedre livene sine, sier den unge idealisten.