Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Redd Barna er glade for de nye tiltakene, og håper EU vil fortsette å jobbe med rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere.

Det har lenge vært et problem at EU-land behandler enslige mindreårige asylsøkere forskjellig. Redd Barna har hele tiden bedt EU om å komme med tiltak som kan utjevne forskjellsbehandlingen. Nå har EU kommet med ti tiltak som skal sikre at enslige mindreårige asylsøkere får lik, og bedre, behandling innenfor EU.

De ti tiltakene er:

1. Alle barn skal først og fremst bli behandlet som barn.

2. Alle barn skal behandles innenfor de regler og prinsipper som gjelder for barn i EU og medlemslandene, blant annet FNs Barnekonvensjon.

3. Det skal gjøres alt som er mulig for å sikre barn et godt oppvekstmiljø i hjemlandet, som gir dem muligheter for personlig utvikling og en god levestandard.

4. Barn skal beskyttes fra menneskehandlere og kriminelle grupper, og andre former for vold og utnyttelse.

5. Det skal gjøres alt som er mulig for å finne familien til barnet og gjenforene barnet med hans eller hennes familie, forutsatt at dette er det beste for barnet.

6. Barnet skal tas imot på en barnevennlig måte fra det øyeblikket barnet blir funnet på grensen til eller innenfor et medlemsland. Barnet skal få verge og juridisk representasjon.

7. Avgjørelsen om fremtiden til hvert enkelt barn skal tas fortest mulig, helst innen seks måneder.

8. Enslige mindreårige asylsøkere skal alltid plasseres i passende omgivelser og bli behandlet etter hva som er til barns beste.

9. Varige bestemmelser skal bli tatt etter en individuell behandling om hva som er til barnets beste.

10. Alle berørte parter burde slå seg sammen i spørsmålet om enslige mindreårige asylsøkere, og forsikre seg om at hensynet til barnets beste blir ivaretatt.

Redd Barna synes det er bra at det flere ganger nevnes at det er barnets beste som skal stå i fokus. Redd Barna håper at EU vil fortsette å jobbe for bedre beskyttelse av enslige mindreårige asylsøkere, og få frem deres rettigheter i EU og de landene de kommer fra.

- Enslige mindreårige asylsøkere er først og fremst barn, og de har krav på å bli behandlet på lik linje med andre barn, sier Marianne Borgen, leder for Redd Barnas Norgesprogram.