Foto: Redd Barna/Inge Lie
– Det er svært gledelig at EU har bestemt seg for å bruke prispengene på barn som er rammet av krig og konflikt, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær. Hun besøkte selv Redd Barnas programmer for somaliske flyktningbarn i Dollo Ado i Etiopia i fjor.

– Det er svært gledelig at EU har bestemt seg for å bruke prispengene på barn som er rammet av krig og konflikt. At ECHO, EUs humanitære fond, har spesifisert at pengene skal brukes til utdanning i nødhjelpssituasjoner er et ekstra viktig signal. Sårbare barn trenger et trygt sted å lære og lærere som er i stand til å gi god undervisning, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Internasjonale Redd Barna og Flyktninghjelpen har sammen søkt ECHO om fredsprispenger til dette formålet. Redd Barna vil bruke pengene i leirene i Dollo Ado i Etiopia, der tusenvis av somaliske flyktninger bor. Flyktninghjelpen skal bruke fredsprismidlene på å etablere utdanningsprosjekter for internt fordrevne barn øst i Den demokratiske republikken Kongo.

Vil bygge fremtidshåp

ECHO skriver på sine hjemmesider at Nobels fredspris står for forsoning over hele verden.

– Prispengene skal komme fremtidshåpet til gode, men også de første ofrene for dagens og gårsdagens konflikter; barn. De barna som på grunn av konflikt og krig er fratatt muligheten til å vokse opp i fred og oppnå sitt potensiale som menneske, heter det.

Både Redd Barna og Flyktninghjelpen er internasjonalt anerkjent for arbeid innen utdanning for barn i konfliktområder. I slike situasjoner er utdanning viktig fordi skole skaper trygghet. Det å gå på skole lindrer den psykososiale virkningen av krig og konflikt fordi skolegang bidrar til normalitet, stabilitet og struktur. Og ikke minst gir det å sitte på skolebenken et håp for fremtiden i en ekstremt vanskelig situasjon. Det gjelder også for lærerne, som trenger egen opplæring.

Skole til somaliske flyktningbarn

Redd Barnas del av midlene fra EU vil gi skoletilbud til 4000 somaliske flyktningbarn i alderen 11-14 år i leirene Bokolomayo and Helwayn i grensebyen Dollo Ado i Etiopia. Barna har aldri gått på skole før. I dette prosjektet vil 60 % av skoleplassene gå til jenter, også de som er unge mødre eller har ansvar for småsøsken. Skoleelever trenger også lærere som kan undervise godt, derfor skal midlene også gå til å utdanne 100 lærere. Målet er at 60 av dem skal være kvinner.

Flyktninghjelpen skal etablere midlertidige skoletilbud for 8000 barn som er internt fordrevne i Nord-Kivu-provinsen i Øst-Kongo, hvor bortlimot 70 prosent av barna ikke går på skole. Målet er å opprettholde barnas skolegang selv om de er på flukt. Halvparten av barna i dette arbeidet skal være jenter.

EU gir 900.000 Euro (ca 7 millioner kroner) til fellessøknaden fra Redd Barna og Flyktninghjelpen.

Les mer om pengetildelelsen på ECHOs egne nettsider her >