Foto: Redd Barna/Kjetil Skårdal Andersen
Barna er framtiden, men er spesielt utsatt for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Norske organisasjoner ber om at dette får et spesielt fokus.

I dag ble regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter diskutert i Stortinget. Under debatten tok flere av utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer til orde for å konkretisere meldingen og iverksette tiltak. - Det er nå jobben begynner, sa Venstres leder Trine Skei Grande.

Dette er Redd Barna helt enige i og har derfor, sammen med Plan Norge og SOS-Barnebyer, sendt et brev til Utenriksminister Børge Brende hvor vi ber om en handlingsplan for barns rettigheter. Brevet inneholder ti forslag til hva en slik handlingsplan bør inneholde.

- Et første viktig steg er å få på plass en barneambassadør og gi økte økonomiske og menneskelige ressurser til utenriksdepartementet og utestasjonene, men vi ber om en helhetlig satsning på barns rettigheter og derfor er alle de ti punktene viktige, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.

Hvorfor egne tiltak for barns rettigheter?

Til tross for at Barnekonvensjonen er ratifisert av nesten alle verdens stater, ser vi at barns rettigheter brytes i stort omfang over hele verden, hver eneste dag. Fremdeles dør 6,6 millioner barn årlig, de aller fleste av sykdommer som enkelt kan forebygges eller behandles. 58 millioner barn våkner hver dag uten å ha en skole å gå til.

- Barn er spesielt utsatt for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og dette krever et spesielt fokus. Gjennom samarbeid og politisk dialog, må andre lands myndigheter gjøres oppmerksom på deres ansvar for å innfri barns menneskerettigheter i eget land, sier Knag Fylkesnes.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.