Foto: Redd Barna / Ken Hermann
Monzu jobber som søppelsamler i Dhaka

Rapporten “Stolen Childhoods” viser at årsakene varierer fra ekstrem vold og konflikt, tidlig ekteskap, graviditet, barnearbeid, dårlig helse og mangel på utdanning. Med disse årsakene som utgangspunkt, har vi laget en rangering som viser de beste og verste stedene i verden for en trygg, sikker og sunn barndom.

Funnene i rapporten viser at barn i Vest- og Sentral-Afrika er mest utsatt for å få barndommen sin avbrutt. Niger er rangert som laveste, etterfulgt av Angola, Mali, Den sentralafrikanske republikk og Somalia. Landene der barna har de beste forutsetningene for en trygg og god barndom er Norge, Slovenia, Finland, Nederland og Sverige.

- Millioner av verdens mest sårbare barn blir nektet en mulighet til å utvikle seg, lære og å være trygge. For mange er situasjonen så alvorlig at de i verste fall står i fare for å miste livet. Hvem som rammes er ikke tilfeldig. Det er resultatet av politiske valg og prioriteringer som leder til diskriminering, overgrep og ekskludering, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

> Les hele rapporten

Selv om de fleste av de verste landene er lokalisert i Vest- og Sentral-Afrika, er det tegn på håp og fremgang. Siden 1990 har antall dødsfall blant barn under fem år blitt halvert.

- Forandring er mulig når barns muligheter blir prioritert, sier Wang.

For første gang har Redd Barna studert effekten av barnemord. Vi fant ut at mer enn 200 gutter og jenter i verden drept hver eneste dag. Latinamerikanske land, inkludert Honduras, Venezuela og El Salvador, har den høyeste andelen barnemord globalt. Dette er et resultat av økt vold.

Andre funn i rapporten

  • Hver dag dør mer enn 16.000 barn før de fyller fem år
  • Om lag en fjerdedel av alle barn under fem år (156 millioner) har skader på grunn av underernæring
  • Ett av seks barn i skolealder går ikke på skolen
  • Konflikt har tvunget nesten 1 av 80 barn på flukt fra hjemmene sine
  • 168 millioner barn verden over, er involvert i barnearbeid - det tilsvarer mer enn alle barn som bor i Europa (138 millioner). 85 millioner er i farlig arbeid.
  • Annethvert sekund føder en jente

 

I 2015 ga verden et løfte om at alle barn skal gå på skole, være trygge, og utvikle seg innen 2030, uavhengig av hvor mye foreldrene deres tjener, hvor de bor eller hvilket kjønn og identitet de har.

- Dette er ikke et umulig mål. Det er faktisk innen rekkevidde dersom myndigheter investerer i alle barn, slik at de har tilgang på tjenester de trenger og har rett til, sier Tove R. Wang.

Redd Barna krever at ledere verden over sikrer at ingen barn dør av ekstrem vold, eller sykdommer som kan forebygges eller behandles. Barn skal ikke bli ranet for en fremtid som følge av underernæring, barneekteskap, tidlig graviditet, barnearbeid eller at de ikke får gå på skole. Redd Barna driver programmer som arbeider for de mest marginaliserte og ekskluderte barna på vanskelig tilgjengelige steder rundt om i verden. Her gir vi dem for eksempel tilgang til helse, husly, utdanning, yrkesopplæring og beskyttelse.

> Skriv under på underskriftskampanjen som skal overleveres til verdens ledere.

La oss sammen jobbe for at alle barn får den barndommen de har rett til!