Foto: Redd Barna/Jordi Matas
Redd Barna ber Norge satse på et nyfødt-løft under dagens møte i Verdens helseorganisasjon. Et tiltak her mer utdanning til helsepersonell.

I dag møtes verdens helseledere i generalforsamlingen til Verdens helseorganisasjon for å enes om viktige politiske saker.  Helse- og omsorgsminister Bent Høie leder den norske delegasjonen, som blir bedt om å vedta den såkalte Every Newborn Action Plan. Planen legger viktige føringer for hvordan vi skal sørge for at flere nyfødte overlever, og kommer med konkrete anbefalinger til lands myndigheter.  

Norge har vært en internasjonal drivkraft for reduksjon i barnedødelighet, særlig gjennom vaksinesatsningen. Redd Barna vil oppfordre Norge til å fortsatt spille en aktiv rolle ved å sikre at planen blir et reelt verktøy som vil bidra til at flere nyfødte overlever. Dette innebærer:

  • at norske myndigheter investerer mer i utdanning av helsepersonell i land i Sør. Kyndig og tilstrekkelig utstyrt helsepersonell må være tilstede ved alle fødsler. Ved å legge penger på bordet til utdanning av helsearbeidere, oppfordrer man samtidig andre land til å gjøre det samme
  • at utenriksminister Børge Brende og helseminister Bent Høie i møter med sine kollegaer oppfordrer til å fjerne brukerbetaling for helsetjenester knyttet til svangerskap, fødsel og til nyfødte og barn under 5 år, etter mønster fra Norge. Norske myndigheter bør aktivt støtte opp om nasjonale helseplaner der dette blir prioritert, og bistå utviklingsland med å forbedre sine skattesystemer. Dette er essensielt for å kunne bruke mer offentlige midler på helsesystemet.  
  • at norske myndigheter arbeider for at verken multilaterale eller bilaterale handelsavtaler undergraver fattige lands tilgang til livsviktige medisiner.   


Norge kan fortsette å være en sterk pådriver for å redusere nyfødtdødeligheten. Verdens helseorganisasjon oppfordrer nå til å løfte i flokk. Den norske regjeringen må vise fram musklene og løfte med.