Undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Redd Barna, viser at 67% mener barna bør hentes hjem til Norge.

- Vi må først og fremst spørre oss selv: Hva er best for barna? Dette er norske barn som regjeringen har ansvaret for. Når statsministeren velger å ignorere dem, så straffer hun i realiteten disse barna, hver eneste dag, for handlinger og valg foreldrene har gjort. Jeg forstår ikke hvordan regjeringen kan rettferdiggjøre det, sier Lange.

120 000 mennesker bor nå i flyktningleirer i den nordøstlige delen av Syria. Barn av foreldre med tilknytning til IS bor i tre leirer kalt Al Hol, Ein Issa og Roj. I disse tre leirene er det nå over 12 000 utlendinger. Dette inkluderer 8700 barn, halvparten av dem er under fem år gamle. PST anslår at 40 norske barn befinner seg i Syria.

Foto: Redd Barna
Randi Saure, medlem av Redd Barnas beredskapsgruppe. Har gjort oppdrag i mange konfliktsoner.

- Jeg har arbeidet med sårbare barn rammet av krig flere steder i verden, men det jeg var vitne til i Al-Hol er noe av det verste jeg har sett. Det er mangel på absolutt alt – mat, rent vann, og helsetilbud. Barna er traumatiserte og har en fortid preget av vold, en nåtid som nesten tar livet av dem, og ingen utsikter til en fremtid, sier Randi Saure, rådgiver for beskyttelse av barn i humanitære kriser hos Redd Barna. Saure har nettopp tilbragt tre måneder i Al-Hol leiren der hun blant annet har hjulpet å oppspore familiemedlemmer til små barn som er kommer bort fra foreldrene sine. - Det man ser der, og som man ser i alle katastrofer, er at barna betaler den høyeste prisen, sier Saure.

Undersøkelsen viser at 67% mener barna bør hentes hjem til Norge. Videre kommer det frem at 49% mener barna bør hentes til Norge sammen med mor, og at mor blir straffeforfulgt i Norge. 18% har svart at de mener barna bør hentes alene til Norge mens mor blir igjen i Syria. 17% mener mor og barn bør forbli i Syria, mens 16% har svart at de ikke vet.

På spørsmålet «Fremtiden til norske barn som befinner seg i syriske flyktningleirer med foreldre som er tilknyttet terrororganisasjonen IS, har vært mye diskutert i norsk offentlighet. Hvilken av følgende påstander er du mest enig i?» svarte de spurte slik:

49% mener at barna bør hentes til Norge sammen med mor hvor mor blir straffeforfulgt i Norge, 18% mener at barna bør hentes alene til Norge og mor være i Syria, 17% mener at mor og barn bør forbli i Syria og 16% vet ikke/ingen av disse.

- Jeg har både barneombudet og en rekke jusprofessorer med meg når jeg sier at det er umulig å hente barna hjem uten at mødrene også blir med. Dette er blant annet fordi barnekonvensjonen, som vi er forpliktet til å følge, setter retten til familie høyt. Dersom mødrene presses til å gi fra seg barna i den situasjonen de er i, vil ikke det være et reelt fritt valg, sier Birgitte Lange. – Ikke minst handler dette om at barna er traumatiserte, om regjeringen i tillegg tar fra dem den eneste omsorgspersonen de har, vil det være nok et overgrep, sier hun.

I sommer sluttet 20 tidligere regjeringsmedlemmer seg til et opprop som ble sendt til statsministerens kontor. «Vi er svært bekymret for den kritiske situasjonen barna befinner seg i. Vi oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å snarlig hente hjem de norske barna og deres mødre som ber om hjelp», står det i oppropet. De som har undertegnet inkluderer blant andre tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), Bjørn Tore Godal (Ap), Odd Einar Dørum (V), Victor Norman (H), og Knut Vollebæk (KrF).

Signer underskriftskampanjen nå!