Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Sølve Randal har vært seks måneder i Sudan på oppdrag gjennom Redd Barnas beredskapsgruppe.

Sølve Randal er medlem av Redd Barnas beredskapsgruppe. I seks måneder har han nå vært på utlån til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Shagarab nordøst i Sudan, helt på grensen til Eritrea. Her har han jobbet med barns beskyttelse i leirene for eritreiske flyktninger. Det kommer stadig nye flyktninger over grensen, deriblant også en god del barn som reiser alene eller som har kommet bort fra foreldrene sine underveis. 

– Den ene flyktningleiren har et stort senter for enslige mindreårige flyktninger, som jeg var med på å styre. Det store problemet der er den store gjennomstrømningen av barn. Siden 2008 har det vært nesten 5000 enslige mindreårige innom senteret, men det er aldri mer enn cirka 200 som er der samtidig. Så hvor blir de av alle sammen? Det skjer mye migrasjon, og menneskehandel er et stort problem, forteller Randal.

Menneskehandel

Han satte derfor i gang et dokumentasjonsarbeid for å prøve å finne ut hva som skjer med alle barna som forsvinner for senteret for flyktningbarn som er på egenhånd.    

– Det viser seg at minst 65 prosent av barna er fra grenseområdet. For mange av dem var det en spontan flukt i håp om å få et bedre liv. Tre ganger har jeg vært over grensen for å følge 11-12-åringer hjem igjen. Mange av grensebarna forlater også senteret på egenhånd og går hjem igjen til landsbyene sine, mens de andre barna gjerne reiser videre mot Khartoum eller Egypt på jakt etter jobb, forteller Randal.

Flyktningbarna som er fra Eritreas hovedstad Asmara eller andre steder lenger fra grensen har ofte planlagt flukten bedre. Mange rømmer fra militærtjenesten. 

– Det skjer også mye menneskehandel og kidnappinger der barna blir utnyttet. En del blir også utsatt for voldelige og også seksuelle overgrep, sier Randal.

Eksperter på menneskehandel anslår at rundt en tredjedel av barna som krysser grensen ikke registrerer seg i leirene. Det gjør dem enda mer sårbare for overgrep og utnytting.

Mye barnearbeid, tigging og vold

Også andre barn i flyktningleirene har behov for bedret beskyttelse. Barnearbeid, vold og utnytting av barn, barn som dropper ut av skolen og barn som tigger på markedet er problemer som rammer barna i leirene.

Sølve Randal har derfor jobbet med å styrke beskyttelsesapparatet også for disse barna. 

– Jeg har kurset 25 sosialarbeidere i barnerelaterte tema og veiledet folk på FN-kontoret i å jobbe med barn. Det er viktig å identifisere de mest sårbare barna og familiene deres og kartlegge hva vi kan gjøre for dem, sier han.

Forberedt på det verste

Dette er Randals tredje utenlandsoppdrag som medlem av beredskapsgruppen til Redd Barna.

– Den største utfordringen er at det er vanskelig å jobbe med unger, skape forventninger hos dem og gjøre endringer, for så å reise hjem igjen etter såpass kort tid som seks måneder. På et personlig plan koster det meg imidlertid mye å være på et slikt oppdrag fordi jeg ofrer alle hverdagsrutinene hjemme, så det var veldig godt å komme hjem igjen også, sier Randal.  

Etter seks måneder i felt, setter han enda mer pris på det gode livet han har hjemme i Norge.

– Jeg hadde forberedt meg psykisk på å bo i Darfur-liknende forhold og at det skulle bli knallhardt. Jeg var forberedt på at jeg skulle få lus og måtte klippe av meg alt håret eller at jeg ikke skulle finne en do og måtte gå på gata, så da jeg bodde i en by på et hotellrom med aircondition, tenkte jeg at jeg var heldig. Og når du er mye i flyktningleire, ser du hver dag hvor heldig du er som kommer fra Norge, sier Sølve Randal.