Foto: FOTO: Redd Barna/Tue Jakobsen
Ingrid Lund forteller fra arbeidet med syriske flyktninger. Før jul var hun stasjonert i Nord-Irak, nå har hun vært i Libanon.

I disse dager er det to år siden de første kampene brøt løs i Syria. I løpet av denne tiden har over en million mennesker flyktet til nabolandene Libanon, Jordan, Tyrkia, Irak og Egypt.

- I virkeligheten er tallet mye høyere. Mange flyktninger er redde for å registrere seg fordi de frykter det kan få konsekvenser for familiemedlemmer som er igjen i Syria. I tillegg til de som har flyktet til utlandet, er 2,5 millioner mennesker internt fordrevet inne i Syria, forteller Ingrid Lund, som er utstasjonert for Redd Barna i Libanon.

Barn utgjør 52 prosent av flyktningene. I begynnelsen av mars, da registrerte flyktninger nådde en million, kom det i gjennomsnitt 8000 flyktninger over grensen daglig.

Livet på flukt

- Hvordan overlever de som er på flukt?
 - Inne i selve Syria bor det store flertallet som er på flukt hjemme hos andre familier. Resten bor stort sett i evakueringssentre; i midten av januar ble mer enn 2100 skoler og 626 andre offentlige bygninger brukt som evakueringssentre, ifølge tall fra FN. I tillegg bor rundt 80 000 mennesker mer eller mindre utendørs, sier FN. De søker ly i parker, huler, låver og tilsvarende steder som kan gi dem litt beskyttelse.
 
I nabolandene er det også mange som bor hos vertsfamilier. Både i Jordan, Irak og Tyrkia er det dessuten store flyktningleirer der det bor mange tusen mennesker.  

Våt og kald vinter

- Hvordan har vinteren vært så langt?
- Både våt og kald. Mange steder kryper temperaturene under null grader om natten.  Det er helseskadelig for familier som bor i telt uten skikkelig vinterklær eller tepper til å holde seg varme. Da jeg var i Irak før jul, så vi at mange av barna som hadde flyktet om sommeren ikke hadde andre klær enn de som de sto og gikk i – og det var ofte shorts og t-skjorte og enkle plastsandaler. Derfor har Redd Barna og de andre humanitære organisasjonene fokusert så veldig på behovet for vinterklær og varme tepper. 

- Hva er barna spesielt opptatt av?
 - Mange barn er veldig redde for hvordan det går med familiemedlemmer og venner som fremdeles befinner seg i Syria, som de ikke har hørt fra på lenge fordi telefonnettet ikke fungerer.

Drømmer om skole

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Flyktningbarna i Irak, Jordan og Libanon vil gjerne tilbake på skolen. Bildet er fra Redd Barnas accelerated learning program - her tar elevene igjen tapt pensum.

- Når Redd Barna snakker med flyktningbarna i Libanon, Jordan og Irak, nevner de veldig ofte skole som den store drømmen. Mange av barna kommer til aktivitetssentrene våre med ransler fordi de så veldig gjerne ønsker å komme i gang med skole igjen.

- Barnevennlige områder er Redd Barnas store spesialitet i nødhjelpsoperasjoner. Det kan kanskje virke litt rart at trygge lekeområder er så viktige under en nødhjelpsoperasjon der folk har et desperat behov for helt grunnleggende ting som tak over hodet, mat, rent vann og varme klær. Men at barn som bor i telt i overfylte flyktningleirer har et trygt sted å gå til på dagtid, er faktisk helt avgjørende. Der får de den psykososiale hjelpen de sårt trenger.

- Våre eksperter på barns beskyttelse forteller om hvordan barna gjerne er innesluttede og med helt følelsesløse ansikter når de kommer til sentrene våre første gangen. De leker ikke med noen, involverer seg ikke i aktivitetene og sier veldig lite. Etter en stund skjer det en tydelig endring med flertallet av barna. De begynner å delta i leken og aktivitetene, de forholder seg både til andre barn og til våre ansatte og frivillige, og de begynner å smile og le igjen.

Lekeområder

- Hvordan fungerer de barnevennlige, trygge lekeområdene?

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Barnevennlige områder er Redd Barnas store spesialitet i nødhjelpsoperasjoner, forteller Ingrid Lund. Der får barna den psykososiale hjelpen de sårt trenger.

- Det er viktig å fylle alle barnas behov. De fysiske tingene som tak over hodet, mat, rent vann, medisiner, tepper og varme klær er selvsagt avgjørende. Men det er også viktig å ta hensyn til barnas psykiske helse. Barna som har flyktet fra Syria har hørt bomber og skyting. Mange har sett mye vold, og mange har mistet familiemedlemmer i konflikten. Det er også traumatisk for barn å flykte fra hjemmet sitt og bo i et fremmed land under svært vanskelige forhold. Derfor er også de barnevennlige trygge lekeområdene en viktig del av Redd Barnas nødhjelpsoperasjon.

- Redd Barna jobber for å hjelpe syriske barn og deres familier i Libanon, Jordan, Irak og Syria. Mange bor i telt, og i Jordan og Irak er levekårene vanskelige i de store flyktningleirene. Vi deler ut hygieniske artikler, kjøkkenutstyr, tepper og varme klær. Vi deler også ut pakker med spebarns-utstyr til nybakte mødre. I Jordan deler vi ut mat til mer enn 73 700 mennesker i flyktningleiren Za’atari sammen med Verdens matvareprogram. Og i Libanon samarbeider vi med 425 skoler for å sikre at flyktningbarna skal få fortsette utdanningen sin. Og i alle tre landene har vi startet opp barnevennlige, trygge lekeområder, der barna får hjelp til å takle traumene og alle de dramatiske opplevelsene de har hatt før de flyktet fra Syria.

- Vi jobber også med lokalsamfunnene i Jordan og Libanon som tar imot syriske flyktninger, der stadig flere mennesker nå deler på de få ressursene som finnes.

- Hva betyr Redd Barnas innsats i denne krisen?
- Som alltid i nødhjelpsoperasjoner, har vi som mål å nå 20 prosent av den rammede befolkningen der vi jobber. Det betyr at etter hvert som det kommer flere flyktninger til Libanon, Jordan og Irak, trapper vi opp nødhjelpen. Dette gjør Redd Barna til en stor regional aktør.

I Al Qaedas høyborg

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Lund forteller om kvinnen som jobber i Al Qaems barnevennlige områder, og hvordan hun har gjort inntrykk på henne. Her er en annen helt i aksjon i Libanon.

- Kan du fortelle om noe eller noen som har gjort særlig inntrykk på deg?
- Innsatsen til Redd Barnas lokalt ansatte i Irak har virkelig imponert meg. Der driver Redd Barna humanitært arbeid i flyktningleirene i Al Qaem i provinsen Anbar. Dette er høyborgen til Al Qaeda i Irak. De fleste har hørt stedsnavn som Fallujha og Abu Graib fra Irak-krigen – dette er steder som ligger i nærheten av Al Qaem. Byen ligger ute i ørkenen 450 kilometer fra Bagdad. For å komme dit, må man kjøre gjennom svært mange militære sjekkpunkter, som i seg selv regnes som potensielle terrormål. Det er også mange veibomber og militære trefninger langs denne veien. Veien til Al Qaem er så farlig at utlendinger ikke kan kjøre den – blant annet på grunn av kidnappingsfaren.

- Dette er grunnen til at så få andre internasjonale hjelpeorganisasjoner jobber i Al Qaem. Det er mye lettere å jobbe med de syriske flyktningene som er i Kurdistan nord i Irak. Men Redd Barnas undersøkelser viser at de rundt 7000 syriske flyktningene som bor i de to flyktningleirene i Al Qaem har de tøffeste leveforholdene og trenger nødhjelpen aller mest. Derfor har vi likevel valgt å sette i gang en humanitær operasjon der.

- Sikkerhetssituasjonen gjør åpenbart arbeidsforholdene usedvanlig vanskelige. Men våre lokale ansatte setter sin egen sikkerhet i fare og reiser frem og tilbake langs den farlige veien mellom Bagdad og Al Qaem med nødhjelp som vinterklær, tepper og hygieniske artikler. Mange har også flyttet til Al Qaem by for å kunne gi flyktningene best mulig hjelp.

- Kvinnen som leder arbeidet vårt med de barnevennlige lekeområdene i flyktningleirene i Al Qaem er ung, i midten av 20-årene. Hun er født og oppvokst i Bagdad, har god utdanning innen barns beskyttelse og var den aller første irakiske kvinnen som jobbet i flyktningleirene for noen organisasjon. Hennes engasjement og stå-på-vilje er inspirerende og imponerende. Det samme er resultatene hun oppnår. Hun og kollegene hennes i Al Qaem gjør meg stolt av å jobbe i Redd Barna.

Syriakrisen har nå vart i to år. Se mer om hva som har skjedd, og hva du kan gjøre
her >