Foto: Redd Barna/Leah Tepper Byrne
Regjeringen må prioritere støtte til land som sikrer gratis helsetjenester til alle. På bildet ser du mor og barn på helsesjekk i Sierra Leone.

Rapporten "Norske aktørers engasjement for global helse" legges fram av utviklingsminister Heikki Holmås, utenriksminister Espen Barth Eide og helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Rapporten viser arbeidet som gjøres av norske myndigheter og aktører. Redd Barna mener at tilgang til helsetjenester for alle, økt fokus på nyfødthelse, flere og bedre utdannet helsearbeidere og ernæring er viktige områder som trenger fortsatt økt satsning dersom vi skal sikre god helse for alle.

Tilgang til helsetjenester for alle må sikres

Stortingsmeldingen om global helse som kom i fjor er tydelig på at helsetjenester for alle skal prioriteres i Norges internasjonale innsats. Selv om barnedødeligheten generelt går ned hvert år, har det vært liten eller ingen nedgang i dødeligheten blant de 20 prosent fattigste barna i mange land. Redd Barna mener derfor at regjeringen både politisk og økonomisk må prioritere støtte til land som har innført eller ønsker å innføre reformer som sikrer gratis helsetjenester for gravide, ammende og barn. Dette vil sikre at det bygges helsesystemer som er tilgjengelige for alle.

- Innsatsen for menneskerettigheter, rettferdig fordeling, global helse og skatt for utvikling må skape felles synergier i samarbeidsland. Et helsesystem med tilgang for alle, og med vekt på gratis mor-barn tjenester er en forutsetning for - og en investering i - en produktiv befolkning, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang. 

Vi trenger større innsats for nyfødte

Mens blant annet vaksinesatsning har bidratt til at mange flere barn kan feire sin femte fødselsdag og at den positive utviklingen går fort, er det ikke like lyst for nyfødthelsen. Wang ber om økt fokus på denne gruppen.
- Andelen nyfødte som dør, stiger. Fortsatt er det 3 millioner nyfødte som dør hvert år. Dette må nå settes i fokus, mener hun.

Foto: Redd Barna/Jane Hahn
Verden trenger flere godt utdannet, betalte og motiverte helsearbeidere. Her fra en helsestasjon i Nigeria.

Behov for helsearbeidere

Verden mangler mer enn 4 millioner helsearbeidere, noe som hindrer oppfølging av gravide, mødre og barn. Mangel på helsearbeidere og helsestasjoner er bare en av grunnene til at folk ikke bruker helsetjenestene. I mange land må familier betale mye for å gå til legen.Dette må tas tak i, sier Wang:

- Å få bort brukerbetaling er en nøkkel for å sikre bedre tilgang for de fattigste og marginaliserte til helsetjenester og å bryte vonde sirkler av sykdom og fattigdom.

Barn må ha nok mat for å vokse og nå sitt potensial

1/3 av dødsfall blant barn under 5 år i verden skyldes underernæring.
- Skal vi få ned barnedødeligheten ytterligere må vi sørge for at barna som overlever får god nok ernæring til å leve opp og vi vet hva som virker! sier Tove Wang.

I 2008 publiserte tidsskriftet The Lancet en liste over tiltak som har dokumentert effekt mot underernæring. Dette er enkle, og relativt billige tiltak som for eksempel amming, barnemat av god kvalitet, behandling av diare, tilskudd av vitaminer og mineraler og behandling av alvorlig underernæring.

- Vi har i underkant av tusen dager igjen til å oppfylle tusenårsløftet om å bekjempe barnedødelighet. For å komme enda nærere målet trengs det en global dugnad. Norge har i 2013 en rekke muligheter til å være med både politisk og økonomisk, avslutter Wang.


Les mer om Redd Barnas kampanje ‘Alle som en’
Last ned rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
, eller les mer på Norad sine hjemmesider