Foto: Redd Barna
Nora Ingdal er leder for strategisk analyse i Redd Barna. Her er hun i Libanon på feltbesøk.

- Barn skal lære, sier Nora Ingdal, om Redd Barnas

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
. Noen prioriteringer forandrer seg nemlig ikke. 

- Hovedprioritet, også i denne strategien, er grunnutdanning for barn. Vi skal få barn inn i skolen, der de skal lære, lese og skrive, fortsetter hun. – Dette gjør vi for eksempel gjennom stort fokus på kvalitet i skolen, noe vi også skal måles på mye mer konkret enn tidligere. 

Fra medlemmer til internasjonale Redd Barna 

Nora Ingdal har ledet arbeidet med Redd Barnas nye strategi. Hun er glad for at resultatet favner alt Redd Barna gjør. – Fra arbeidet frivillige gjør i asylmottak, til det norske Redd Barna gjør i en internasjonal styringsgruppe på utdanning i FN… Dette er en strategi for hele organisasjonen, forteller hun.

Foto: Redd Barna/Amund Lie Nitter
Arbeidet med helse kom fra et benkeforslag på landsmøtet i 2009, og ble forsterket når Redd Barna ble sammenslått i internasjonal organisasjon.

-Ta helse som eksempel. Det er høyt prioritert i strategien, og et klart uttrykk for hvordan medlemsorganisasjonen Redd Barna fungerer. Temaet kom inn fra benken på landsmøtet i 2009, og ble tatt inn i forrige strategi. Nå er det tatt inn som et større satsningsområde. Fra å jobbe med påvirkningsarbeid, er barns helse tatt videre til programtilnærming. Fram mot 2017 skal vi bidra til reduksjon av barnedødelighet gjennom fokus på mor-barnhelse og fortsatt fokus på påvirkningsarbeid.

At helse er en naturlig prioritering, blir forsterket av Redd Barnas deltakelse i den internasjonale organisasjonen.  – Mange av de andre Redd Barna-landene, som USA, er veldig sterke på helse. Vi har lært mye av dem, og kan nå jobbe tett sammen med andre land for å styrke barns rett til helse der dette mangler. Helse er også så grunnleggende, at vi kan ikke la være å jobbe med det, mener Ingdal.  

Erfaring legger grunnlaget

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
75 % av verdens befolkning drar nå nytte av internett, og norske Redd Barna bidrar i den internasjonale organisasjonen med erfaring og kompetanse på nettevettområdet.

Redd Barna bidrar også med kompetanse til andre land i den internasjonale organisasjonen. Mange års erfaring med systematisk nettvett-arbeid i Norge skal nå deles med søsterorganisasjoner i andre land. 

-75 % av verdens befolkning er tilkoblet internett i dag, og barn uten noen form for opplæring blir kastet ut i dette landskapet, påpeker Nora Ingdal. – Samtidig er dette en voldsom ressurs, tenk hva vi kan få til gjennom for eksempel apper for leksehjelp! Redd Barnas kompetanse på området setter oss i en stilling som er helt unik. Her kan vi bidra med modeller til andre landkontorer, som vil bygge barns motstandskraft. Barn kan beskytte seg selv, gjennom å kjenne sine egne rettigheter. Dette gjelder i alle områder vi jobber med. 

En annen ting som går igjen, er hvordan alle prioriteringer er basert på lang erfaring. - Vi har større mulighet til å åpne opp nye programmer som del av internasjonale Redd Barna. Her holder vi oss i områder der vi kjenner kultur og historie. Vi må kjenne konteksten, for å nå de fattigste barna. For eksempel åpnet vi i Den sentralafrikanske republikk i 2013, sier Nora. 

- Strategien tar systematisk for seg nye land, her har vi også sett behov for å kutte noen. Det kan være mellominntektsland, der vi har nådd målet om å gjøre oss selv overflødige, eller land det er umulig for oss faktisk å oppnå resultater.

Profesjonell nødhjelp 

Foto: Redd Barna/Amund Lie Nitter
Oversikt over Redd Barnas to største nødhjelpsresponser i 2013. Syria og Filippinene viser vidt forskjellige utgangspunkt for nødhjelpsarbeid.

Systematikk, prioriteringer og strategi er alle ord som tyder på et veldig profesjonalisert utviklingsarbeid, samtidig som man skal huske at dette først og fremst dreier seg om å bedre folks hverdag. Ingdal mener det profesjonelle er en styrke. 

- Redd Barna er jo en aktør i en profesjonell bransje, dette gjør oss mindre sårbare. Ta nødhjelpssituasjoner som eksempler. Her jobber vi helt i hånd med internasjonale Redd Barna, og kan raskt koordinere responser etter behov. Filippinene og Syria var de største nødhjelpssituasjonene i 2013. Dette er to helt ulike situasjoner, med helt forskjellige utgangspunkt og løsning. Respons på nødhjelpssituasjoner er høyere prioritert enn i forrige strategi, her jobber vi der vi har mest kompetanse: For eksempel på utdanning, beskyttelse og påvirkningsarbeid. Hele tiden skal Redd Barna være tydelig på hva vi kan. 

- Jeg håper at det vi har gjort i strategien, fører til at barn får det bedre. Ved at vi er tydeligere, er det lettere å tiltrekke seg støttespillere. Vi vet hva driver med og hva vi ikke gjør. Sånn kan vi kanalisere mer ressurser til de barna som trenger det mest. 

 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.