Ved hjelp av skjult kamera, fanget Redd Barna og Jordmorforeningen reaksjonene til jordmødrene på Harstad sykehus da vi introduserte dem til et falskt «fødselstaksameter». De ble fortalt at de var med i et prøveprosjekt for taksameteret, som skulle innføres på norske sykehus for å få kontroll på kostnadene i fødselsomsorgen. Noen reagerte med vantro, andre med frustrasjon eller sinne da de ble fortalt at gravide selv skulle begynne å betale for fødselen.

Se hvordan de reagerte her: 


 «Skal jeg be en fødende kvinne, i en av de mest kritiske fasene av livet, vurdere hva slags hjelp hun skal få ut i fra størrelsen på pengeboken hennes?» spurte en av jordmødrene.

Alle må få føde gratis

Foto: Redd Barna/Klikkmonster
Fødselstaksameteret vekket følelser på Harstad sykehus, men brukerbetaling er høyst reelt i store deler av verden.

Redd Barna og Den Norske Jordmorforening  har lagd skjult kamera-filmen for å minne folk i Norge på hvor heldige vi er som får gratis helsehjelp ved svangerskap og fødsel, og skape engasjement for at ingen burde betale for å føde, uansett hvor i verden de bor.

«Alle gravide, ammende og nyfødte bør ha tilgang på gratis helsetjenester, uansett hvor i verden de bor. Derfor har vi laget denne skjult kamera-filmen sammen med Jordmorforeningen. Reaksjonene til jordmødrene viser hvor urimelig det er at gravide selv skal betale for å føde,» sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Brukerbetaling tar liv

Mange steder i verden dør kvinner og små barn fordi de ikke har råd til å betale for helsetjenester i forbindelse med graviditet og fødsel. I Norge er alle slike helsetjenester i utgangspunktet gratis, men i mange fattige land koster det å føde på et sykehus mer enn det de fattigste har råd til. Derfor føder mange kvinner hjemme uten tilgang til kvalifisert helsehjelp. Andre blir holdt igjen på sykehuset til familien klarer å skrape sammen penger til å betale for fødselen.

«Brukerbetaling fører til at gravide lar være å søke helsehjelp og heller føder hjemme. Dermed får de ikke kyndig fødselshjelp, og det bidrar til de altfor høye tallene på mødre- og barnedødelighet i verden,» sier Tove R. Wang. «Å sørge for at gravide og nyfødte får gratis helsehjelp, er en av de viktigste tiltakene for å redusere mødre- og barnedødeligheten i verden.»

Les mer og delta i kampanjen på www.reddbarna.no/fodselsregningen