Foto: Redd Barna/Inge Lie
-Til tross for at det er to år siden konflikten startet tar lidelsene ikke slutt, sier Tove R. Wang som nå befinner seg i Libanon.

-Til tross for at det er to år siden konflikten startet tar lidelsene ikke slutt. Tvert imot, flere mennesker enn noen gang er rammet, og verst er det for barna. I Bekaa-dalen alene bor det nå 200.000 flyktninger, i tillegg til befolkningen på en halv million, sier Tove R. Wang, som nå er i nabolandet Libanon. Flyktningene bor der det er mulig, i egne telt eller bygninger der det er litt ekstra plass. Skolesystemet og helsetjenester er strukket til det ytterste. Redd Barna er blant de organisasjonene som forsøker å gi noen tusen barn et tilbud om skolegang.

Halvparten barn

-Det faktum at mer enn halvparten av dem som har rømt fra Syria er barn viser hvor hardt familier er rammet av denne brutale konflikten. Dette er en krig som angriper barn uforholdsmessig hardt. Den kraftige økningen i antall mennesker som forlater Syria viser at situasjonen bare blir verre dag for dag. Hver dag ser vi tusenvis av mennesker krysse grensene uten å vite hvor de skal gå. De er sultne og ofte uten ekstra klær. Barna lengter etter et varmt og sikkert sted å sove, et måltid og et sted å leke, sier Wang.

-Redd Barna, andre organisasjoner og ikke minst myndighetene i nabolandene gjør det de kan for å hjelpe de syriske flyktningene, men så lenge krisen fortsetter i Syria vil køene langs grensene bare øke. Redd Barna jobber inne i Syria, men humanitært hjelpearbeid er ekstremt vanskelig og organisasjonene trenger rom å operere i, sier Wang.

Utdanning og beskyttelse

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Redd Barna fikk denne uken 16 millioner kroner av Utenriksdepartementet til utdanning og beskyttelse av barn inne i Syria.

Redd Barna fikk denne uken 16 millioner kroner av Utenriksdepartementet til utdanning og beskyttelse av barn inne i Syria. I tillegg jobber Redd Barna med andre givere både inne i Syria og i nabolandene Irak, Libanon og Jordan med utdeling av mat klær og tiltak for å hjelpe barn som er rammet av mange forferdelige inntrykk.

Snart to år etter at konflikten startet 15. mars 2011 er fem millioner mennesker – en fjerdedel av Syrias befolkningen – enten på flukt eller i desperat behov for umiddelbar assistanse. I tillegg til én million som har rømt landet er 2,5 millioner internt fordrevne. De første månedene døde 1000 mennesker hver måned i konflikten. Nå er tallet 5000. I januar rømte 150.000 mennesker landet, i februar over 200.000, og flere enn 8000 mennesker daglig forlater nå Syria, i følge UNHCR. I Jordan doblet antall flyktninger i Zataari-leiren seg i februar alene, fra 60.000 til 122.000. De største pessimistene sa før jul at 700.000 mennesker ville ha forlatt Syria innen juni. De prognosene var alt for lave.

I dag skriver Antonio Guterres, FNs høykommissær for flyktninger, at Syrias barn er de som er verst rammet. «Grusomheten de har vært vitne til er ubeskrivelige, og mange gutter og jenter er traumatisert for resten av livet». Les innlegget i New York Times her >