Foto: Tomas Drefvelin / Redd Barna
Det magiske klasserommet - fattig/rik tar for seg den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn.


Det magiske klasserommet - fattig/rik er Redd Barnas fjerde klasserom og handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn.

- Gjennom filmer, bildeserier og oppgavespill får elevene kunnskap om hva som kan gjøres for en mer rettferdig fordeling av ressursene i verden. Her får de vite hva FNs bærekraftsmål går ut på, hvorfor utdanning er viktig for å bekjempe fattigdom, og hva barn selv kan gjøre for å engasjere seg for en bedre verden, sier Guro Bakke Håndlykken, rådgiver på skolefeltet i Redd Barna.

Lærte mye

Foto: Redd Barna
Tilde (11) likte videoene best, og synes det er dumt at ikke alle barn får gå på skole.

Klasse 6b ved Hebekk skole var først ute med å teste det nye klasserommet, og det var tydelig at den digitale løsningen fenget. I en hel skoletime satt elevene helt stille, og var dypt konsentrert i de ulike delene av Det magiske klasserommet.

- Jeg vet at mange barn er fattige, men jeg visste ikke at det var så ille. Det føles ganske urettferdig at vi har det så bra, forteller Sophie (11).

- Men det er fint å tenke på at det finnes noen som redder barn, legger Jørgen (12) til.

Foto: Redd Barna
Daniel (11) i dyp konsentrasjon.

Øyvind (11) og Daniel (11) synes de lærte mye, og vil anbefale Det magiske klasserommet til andre 6.klassinger.

- Jeg lærte at alle barn betyr like mye, og at alle har de samme rettighetene. Jeg fikk en følelse av at jeg har veldig mye, mens andre har veldig lite, forteller Øyvind.

- Jeg lærte også at fattige ikke alltid blir snakket om på en god måte, legger Daniel til.

- Vi synes at vi har fått en unik mulighet til å se hvordan andre barn har det, og vil anbefale alle å sjekke ut Det magiske klasserommet, avslutter de.

Store forskjeller

Foto: Redd Barna
Rebecca (11) synes det er trist at noen barn ikke har råd til skole, mat og tak over hodet.

Til tross for store framskritt i å bekjempe fattigdommen de siste årene, lever fortsatt millioner av barn i fattigdom. Disse barna frarøves muligheten til en god barndom og en trygg framtid.

- Det er trist at noen barn må bo på gata. Livet deres er veldig annerledes fra mitt. Det magiske klasserommet lærte meg at det er veldig stor forskjell på fattig og rik, og at det går an å være fattig i et rikt land og omvendt, forteller Anna (11).

- Vi må begynne å tenke på hvordan andre har det, og ikke bare på oss selv. Det er mange barn som ikke har det like bra som meg, sier Laybah (11).

Løfter fram barns historier


Selv om verden går framover, er det ikke tilfeldig hvilke barn som ikke får ta del i framgangen. De gruppene som er ekstra utsatte og sårbare, er barn i storbyens slum, barn av etniske minoriteter, barn av enslige forsørgere, barn med nedsatt funksjonsevne, flyktningbarn og jenter.

- FNs barnekonvensjon sier klart og tydelig at alle barn har de samme rettighetene, uansett hvem de er og hvor de bor. Alle barn skal ha nok mat og drikke, et trygt sted å bo, få legehjelp hvis de blir syke, og de skal få gå på skole for å lære det de trenger i livet, sier Guro Bakke Håndlykken.

Foto: Redd Barna
Klasse 6b ved Hebekk skole i Ski synes alle burde sjekke ut Det magiske klasserommet.

Det magiske klasserommet – fattig/rik løfter fram historiene til barn som lever i fattigdom rundt om i verden. Selim fra Bangladesh forteller om hvordan det er å bo på gata uten noen til å passe på seg. Sharda forteller om å vokse opp med sykdommen polio på landsbygda i Nepal, og Geyvi fra mayafolket forteller om hvordan det er å få undervisning på et språk som ikke er hennes eget i Mexico. Men fattigdom og den skjeve fordelingen av ressursene finnes også i den rike delen av verden, og i Det magiske klasserommet lærer elevene om hvilke utfordringer barn som vokser opp i familier med dårlig råd i Norge står overfor.

Det digitale undervisningsmateriellet til fattig/rik er laget for 4.til 9. trinn, og oppfyller kompetansemål i samfunnsfag og KRLE. Alle klasserommene er gratis å bruke, og du finner dem her.