Dette er mannen som står foran klassen, med kritt på buksene, noen ganger hoppende opp og ned, noen ganger talende høylytt og engasjert som en god gammeldags prest. Smilet hans er kosmisk og lyser opp hele klasserommet.

- Gi meg en setning, buldrer det fra læreren.
- Flodhesten var det første dyret på jorden, mumler en av jentene.
- Hva er subjektet? spør læreren.
- Flodhest, svarer klassen unisont.

En hånd rekkes i været.
- Hva er en flodhest? spør en noe forvirret gutt.
Den Store Linel klarer ikke å skjule latteren. Det finnes ikke flodhester på Haiti.

Foto: Redd Barna/ Lane Hartill
- Det er vanskelig å ikke bli hekta. Linel er og blir vanedannende. Ungene får ikke nok. Det er det Haiti trenger. Lærere som setter i gang fantasien og engasjerer elevene, sier rektoren på skolen.

Helhjertet engasjement

Linel er dels prest, en anelse komiker og den fødte skuespiller. Han har ikke valgt å bli sirkusartist, men heller lærer i sjetteklasse i et av de tøffeste områdene i Port au Prince, Haiti. For å holde elevenes oppmerksomhet, spesielt de litt eldre, har Linel med en lek hver dag. Hvis ikke han inkluderer en god dose med underholdning, mister han dem. Det er tøft å hente dem inn igjen.

- Det er vanskelig å ikke bli hekta. Linel er og blir vanedannende. Ungene får ikke nok. Det er det Haiti trenger. Lærere som setter i gang fantasien og engasjerer elevene, sier rektoren Frederick Celner. Han er overbevist om at Linel er en av skolens beste lærere.

Foto: Redd Barna/ Lane Hartill
For å holde elevenes oppmerksomhet, spesielt de litt eldre, har Linel med en lek hver dag. Hvis ikke han inkluderer en god dose med underholdning, mister han dem. Det er tøft å hente dem inn igjen.

Stort behov for engasjerte lærere

I Haiti er det vanskelig å finne engasjerte lærere. Elevene sitter ofte om sild i tønne i svette, små klasserom, med en dårlig tavle og en monoton lærer. Det er hvis de er heldige. Hvis de er virkelig heldige får de en som Linel. Han er en av de mange lærerne Redd Barna har utdannet siden jordskjelvet i 2010.

- En flink lærer er som en hard hånd i myk handske. Før du starter undervisningen er det mye som må gjøres, men viktigst er det å engasjere elevene. Ingen av de andre lærerne har samme engasjement som Linel, sier rektoren.

Den gjennomsnittlige barneskolelæreren har et år med videregående utdanning selv. Kun 11 prosent av alle lærerne er godkjent av utdanningsmyndighetene i Haiti. I tillegg mangler Haiti skoler. I hovedstaten Port-au-Prince anslår man at 90 prosent av alle skolene ble ødelagt, noe som berørte over 500 000 elever mellom 5 og 14 år.

Per i dag har Redd Barna bygget 38 skoler og utdannet over 1200 lærere. Linel er en av dem. Redd Barna sørget for at Linel blant annet fikk innblikk i hvordan å sørge for god interaktivitet i timen, læreplaner og alternative undervisningsteknikker. Fysisk avstraffelse er det også slutt med. Den Store Linel har heller innført ekstra hjemmelekser som straff.

- Jeg har også tatt i bruk den gammeldagse metoden om kopieringen av en setning mange ganger, for eksempel - jeg skal ikke snakke når læreren snakker. Å slå barn er feil. Hjemmelekser er hardt arbeid, og i tillegg lærer elevene masse, sier Linel. 

Om noen få timer skal Den Store Linel på nytt stå foran klassen å inspirere og engasjere. Mye av fremtiden til Haiti starter på skolebenken.

Les mer om Redd Barnas innsats for barn i Haiti her