Foto: Redd Barna (illustrasjon)
En av fire gategutter i Zimbabwes hovedstad er utsatt for seksuelle overgrep. Lokalsamfunnet og politiet gjør lite for å ivareta gateguttenes rettigheter.

– 99 prosent av gateguttene som deltok i undersøkelsen fortalte at vold er svært utbredt i dette miljøet. En av tre gutter fortalte at har vært forsøkt voldtatt og 16 prosent ble voldtatt. 13 prosent ble smittet av en seksuelt overførbar sykdom under voldtekten, sier landdirektør i Zimbabwe, Helene Andersson Novela.

Hun forteller at gatebarna i Harare lever midt i farlig og vanskelig hverdag. De fleste av barna mangler et utdanningstilbud og lokalsamfunnet viser manglene respekt for guttene.

– Alkohol og narkotika er utbredt blant barna og mange har ikke nok å spise. Ni av ti gatebarn, som deltok i undersøkelsen, oppgav mangel på mat og penger, sexpress og avstraffelsesmetoder som noen av hovedgrunnene til den utstrakte volden i gatene, sier Andersson Novela.

Undersøkelsen viser også at innbyggerne i Harare har et negativt inntrykk av gateguttene. Politiet fokuserer heller ikke på å innfri disse barnas rettigheter.

Kun en av ti rapporterer til politiet

Kun en av ti av guttene har rapportert overgrepene til politiet og åtte prosent av overgriperne ble tatt av politiet som en følge av overgrepet. Av guttene som lever på gaten i Harare og deltok i undersøkelsen oppgav de av kun åtte prosent av sakene hadde havnet i retten.

Redd Barna har i samarbeid med den lokale organisasjonen Childline Zimbabwe gjennomført en studie om hvordan gutter som lever på gaten i hovedstaden Harare lever. Undersøkelsen ble gjennomført i 2009.

Få får behandling

Foto: Redd Barna
Redd Barna har utført en undersøkelse om overgrep mot gategutter i Harares hovedstad Zimbabwe, forteller Redd Barnas landdirektør, Helene Andersson Novela.

Til tross for at 13 prosent av guttene har blitt smittet av seksuelt overførbare sykdommer, får få av guttene nødvendig behandling. De fleste av guttene vegrer seg for å snakke om overgrepene og oppsøke hjelp. I Zimbabwe har 15 prosent av befolkningen hiv eller aids. Gjennomsnittlig levealder er 46 år.

I undersøkelsen kommer det frem at de yngste guttene er mest utsatt for vold og overgrep. Aktivitetene barna livnærer seg av er også avgjørende. De som tigger, samler flasker og bærer folks bagasje er særlig utsatt. Stedet de bor er også med på å avgjøre graden av hvor utsatt de er.

Gutter som er fra landsbygda er mer utsatt og hvis jenter oppholder seg sammen med guttene, vil det oppstå krangler mellom guttene om jentene. 

– Rapporten anbefaler et tettere samarbeid mellom ulike sektorer og mellom myndighetene og frivillige organisasjoner for å forebygge og håndtere overgrep mot barn i Harares gater. Terapi og forebyggende informasjonsarbeid er viktig på kort sikt, men på lengre sikt er påvirkningsarbeid og kompetansebygging hos barna viktig. Barna ytret også et ønske om tettere samarbeid med politiet. De føler at politiet ikke tror dem og ønsker bedre oppfølging, avslutter Andersson Novela.