Foto: Redd Barna
Ni av ti barn under 15 år smittes i forbindelse med svangerskap, under fødsel eller ved amming.

FN vedtok for fem år siden et mål om at 80 prosent av verdens hiv-positive gravide skulle ha tilgang til testing og nødvendige medisiner innen 2010. Dette målet er ikke innfridd. I dag er det Verdens Aidsdag, og nå er det igjen grunn til å rette fokus mot nyfødte, barn og mødre som er berørt av hiv og aids, mener Redd Barna.

Ni av ti barn under 15 år smittes i forbindelse med svangerskap, under fødsel eller ved amming. I 2009 fikk litt over halvparten (53 prosent) av alle hiv-positive gravide kvinner tilgang til nødvendige medisiner for å hindre mor-barn-smitte. Dette tallet har steget jevnt fra 2005 (15 prosent), men er fortsatt altfor lavt.

– Det er uakseptabelt at det fortsatt smittes over 1000 nyfødt barn daglig, når 98 prosent av disse barna kunne vært smittefrie med riktig medisinsk oppfølging. Denne behandlingen er effektiv og ikke spesielt kostbar, sier rådgiver i Redd Barna Guro Nesbakken.

I 2008 døde 280 000 barn av aids-relatert sykdom. Alle som en av disse dødsfallene kunne vært forhindret med forebygging, behandling og oppfølging. Det er poenget med Redd Barnas helsekampanje ”Alle som en”, som går ut på å bekjempe barnedødelighet.

Foto: Redd Barna
Guro Nesbakken er Redd Barnas rådgiver på hiv og aids.

Mødre må få mer informasjon om hiv

Mødre må sikres medisiner for å kunne leve med god helse og ta vare på familiene sine.

– Redd Barna jobber i og med lokalsamfunn, med å gjøre gravide kvinner bevisst på at det er viktig å hiv-teste seg. Dersom de tester positivt, hjelper våre lokale partnere med støtte og oppfølging, og henvisninger til nødvendig medisinsk hjelp. Vi hjelper også med oppfølging av både mor og den nyfødte etter fødsel, sier Nesbakken.

I 2009 var det 2.5 millioner barn under 15 år som levde med hiv. Under en tredjedel av disse har tilgang til behandling. Med riktige medisiner kan disse barna leve sunne og friske liv. Alle som en av disse barna har samme grunnleggende menneskerett til liv og helse. Redd Barna jobber med å ta vare på  sårbare og foreldreløse barn.

Imponerende frivillige

– Jeg blir imponert over alle enkeltpersoner jeg møter som med stort engasjement legger ned en imponerende frivillig innsats for å gi omsorg og praktisk støtte til disse barna, forteller Nesbakken.

Norske myndigheter har allerede et sterkt internasjonalt engasjement for mødre- og barnehelse, tusenårsmål 4 og 5. Redd Barna mener Norge må vektlegge at de helserelaterte tusenårsmålene må sees i sammenheng, og bruke sin posisjon globalt til å øke innsatsen og sikre framdrift i den internasjonale innsatsen for å forebygge hivsmitte mellom mor og barn. Videre må stater ta ansvar for å utvikle helsesystemer med tjenester som fokuserer på gravide og barn og sikre tilgang på helsetjenester for alle, også de fattigste og mest marginaliserte.

Les mer om verdens aidsdag her >

Ønsker du å vite mer om hvordan Redd Barna arbeider med hiv og aids, klikk her >

Se film om aids-berørte barn i Sør-Afrika: