Foto: Hanne Bjugstad / Redd Barna
- Jeg er redd for ordet flom. Jeg uroer meg mye for sykdom, og flom gjør det vanskelig med transport, og vi har ikke råd til medisin, forteller Yen Svey Pov (12) fra Kambodsja. I fjor ble familien rammet av en kraftig flom.

- Jeg har villet snakke med deg veldig lenge. Hvordan har det seg at du ble valgt til FNs spesialutsending på klima, når du og ditt parti var for oljeutredning i Lofoten? Spørsmålet ble stilt av Eliah Hudgins under rapportlanseringen i Redd Barnas lokaler.

- Jeg og Norge har gjort mye for klima, men hvorfor akkurat jeg ble utvalgt må du spørre FN om, svarte Jens Stoltenberg, og debatten var i gang.

Anledningen var lanseringen av en rapport som Vista Analyse har skrevet for Redd Barna. Rapporten slår fast at klimaendringer utgjør en trussel mot verdens barn i stor skala.

I over 60 av verdens land er det per i dag ”ekstrem risiko” eller ”høy risiko” for negative effekter av klimaendringer. Over 700 millioner barn lever i de 20 landene hvor risikoen anses som ekstremt høy. I de fleste av landene utgjør barn under 15 over 40% av befolkningen. Klimaendringer innebærer at flere barn dør av sult og lider av underernæring. 100,000 barn dør av sult i utviklingsland hvert år. I tillegg fører underernæring til at over en fjerdedel av verdens barn er rammet av vekst-hemming.

Les mer om rapporten her.

Foto: Redd Barna / David Brændeland
Eliah (12) under intervju med NRK etter lanseringen mandag.

Dobbel urett for de fattigste barna

Stoltenberg trakk frem at barn i mange fattige land opplever en dobbel urett.
- De landene som har sluppet ut minst klimagasser er de som rammes hardest av klimaendringene. Og av disse igjen er det barna som rammes mest. Vi må gjøre både små og store tiltak. Et av de aller farligste tingene vi kan gjøre er å gi opp, sa Stoltenberg.

Miljøagent Eliah spurte om Stoltenberg kjente til Grunnlovens paragraf 110B, som gir enhver rett til et miljø som sikrer sunnhet og bevarer naturen, også for «etterslekten».

- Der står det at regjeringen skal ta vare på miljøet og klimaet for kommende generasjoner.  Men den paragrafen brytes jo hver gang det kommer en ny regjering på plass. Dette fordi dere tar ut oljen, utfordrer Eliah.

- Mange problemer nå løst

- Forskjellige regjeringer fører det de mener er en klimavennlig politikk, med tiltak de mener er bra for miljøet. Da jeg var 14 år var det noe som het sur nedbør, giftgasser og hull i ozonlaget. De tingene var kjempefarlige, men nå er mange av disse problemene løst. Giftige stoffer i naturen og sur nedbør er ikke lenger et problem. Nesten alle andre miljøproblemer har vi løst, da skal det være mulig å løse de kommende klimaproblemene også, svarer Stoltenberg.

- Men fremdeles bruker regjeringen 375 millioner kroner på oljeforskning. Burde vi ikke heller ha brukt de pengene på gode tiltak i landene som trenger det mest? spør Eilah.

- Norge bruker 30 milliarder på bistand, og er det landet i verden som gir mest bistand. Forskningen på olje og gass er forhåpentligvis for å gjøre uttakene enda mer miljøvennlige, svarte Stoltenberg.

Eget klimapanel for barn

- Barn skal bli hørt, og vi ønsker et eget klimapanel for barn slik at barn kan være med og bestemme over miljøet for fremtiden. Og som spesialutsending for FN håper jeg at du vil gjøre jobben du har fått tildelt. Du er jo tross alt klimasjef for alle land i verden!

Stoltenberg avsluttet barnerettighetsfrokosten i Redd Barna med å si at dette var budskap han ville huske i sitt arbeid i FN. Og fikk med seg en kopi av rapporten, overrakt av miljøagent Eliah.