Foto: Redd Barna/Solveig Figenschou
"Ingen utenfor"-prosjektet lar barna beskrive egenskapene til en god lærer. Dette er en gruppe fra Eidsvåg skole sin drømmelærer.

Hvordan er en god lærer? Eller en god elev? Eidsvåg skole i Bergen har vært en ”Ingen utenfor”-partnerskole i tre år. I høst startet lærer Kjersti Iversen skoleåret med å la foreldre og elever fortelle hva de mener er viktige egenskaper og kvaliteter hos foreldre, lærere og elever.

”Ingen utenfor” er et prosjekt som handler om trivsel, solidaritet og elevmedvirkning på norske skoler. Det ble startet av Redd Barna og Forandringsfabrikken i 2004, og har cirka 30 skoler knyttet til seg. Skolene mottar metodehefter som tar for seg ulike tema i barns hverdag for eksempel vennskap, elevmedvirkning, barn i andre land, mobbing og erting, den digitale hverdagen og barns rettigheter. ”Ingen utenfor”-skolene får kurs og jevnlig oppfølging fra Redd Barna.

Kreativ stillingsannonse

– Aktiviteten ”Stillingsannonse” er kreativ og har en morsom innfallsvinkel til et tema som engasjerer både foresatte, elever og lærere: hvilke forventninger har vi til hverandre, hvilke egenskaper setter vi pris på, og hvordan kan vi sammen bidra til at skolehverdagen blir bra, sier pedagogisk rådgiver i Redd Barna Christine Hope.

Kjersti Iversen tok utgangspunkt i denne aktiviteten ved skolestart på Eidsvåg skole i august i fjor.

Foto: Redd Barna/Solveig Figenschou
Slik beskriver en gruppe elever fra Eidsvåg skole egenskapene til en god elev.

– Elevene jobbet i grupper og startet med å tegne et omriss av en elev mens de diskuterte hvilke egenskaper en god elev har. Elevene skrev de viktigste egenskapene på plakaten. De fortsatte så med å beskrive en god forelder og en god lærer, og til slutt hadde de ”stillingsutlysninger” for alle tre rollene, forteller hun.

Annonse for drømmeeleven

På årets første foreldremøte fikk så de foresatte i oppdrag å lage en stillingsannonse som beskriver ”drømmeeleven” og en ”drømmeforelder”. I annonsen skulle de beskrive egenskaper som de selv mener er viktige. Foreldrene arbeidet i grupper, og etter presentasjonen fikk de se plakatene som elevene hadde laget, i en felles ”utstilling”.

– Plakatene skapte flere overraskelser og en god debatt på møtet, sier Kjersti Iversen.

For eksempel kom det fram at en god forelder bør være slik:

  •  En som man kan si alt til
  • Må være snill
  • Bør ikke være rusmisbruker eller drikke for mye
  • Ikke ty til vold foran eller mot barna sine eller andres barn
  • Ikke la barna se filmer med 18-årsgrense når barnet er åtte år
  • Holder fast leggetid for barna sine
  • En forelder må være omtenksom
  • Litt sans for humor
  • Hjelpe med lekser og sørge for at barna gjør dem
  • Må være hjemme når barna er syke

Rådgiver Christine Hope var selv med på gjennomføringen på Eidsvåg skole, og mener aktiviteten bidrar til å knytte skole og hjem tettere sammen.

– Ofte blir samarbeid mellom hjem og skole en formell øvelse med ansvar og plikter – denne aktiviteten kan bidra til å åpne opp for mer ærlige samtaler om verdier, ansvar og kvaliteter i relasjonen mellom barn og voksne, sier Hope.

Elevene bestemmer aktivitetene

Eidsvåg skole ønsker at elevrådet skal være med å bestemme hvilke tema og aktiviteter i ”Ingen utenfor” som skolen skal fokusere på. Elevrådet får heftene fra Redd Barna og plukker ut aktiviteter de mener er aktuelle for elevene på skolen. Lærerne plikter å legge til rette for gjennomføring og oppfølging av disse.

– Når elevrådet får være med å bestemme aktivitetene som skolen skal jobbe med, dras elevenes unike kjennskap til forholdene på skolen inn i arbeidet med ”Ingen utenfor”. Kjempebra, sier Christine Hope.

Les mer om "Ingen utenfor" her >