Foto: Redd Barna
Gloria og hennes tre småsøsken intervjues av en Redd Barna ansatt, etter at de mistet begge foreldrene av ebola.

Tenåringsjenta Gloria og småsøsknene på sju, seks og fire år ble overlatt til seg selv etter at moren, som forsørget familien alene, døde av ebola. Søskenflokken er blant dem som har blitt rammet av sykdommen, og ikke minst frykten for den.

Rundt 20 prosent av dem som så langt er døde av sykdommen, er barn. Redd Barna opplever imidlertid at frykten for ebola rammer barna nesten like hardt som selve viruset.

– Det er vanskelig å få folk rundt foreldreløse barn til å ta seg av dem. Det var faktisk lettere da hiv/aids-epidemien var på det verste å få storfamilien til å stille opp enn det er nå, sier Gry Ballestad, leder for Redd Barnas humanitære arbeid, til Dagsavisen denne uken.

Når mamma blir borte

Det bor 2,5 millioner barn under 5 år som i de hardest rammede ebola-rammede områder. Særlig rammes barn som Gloria og de andre til nå 3.700 barna som har mistet en eller begge foreldrene i sykdommen hardt.

Frykt for ebola holder voksne unna både foreldreløse og ebolasyke barn i Liberia og Sierra Leone. Før Glorias mor døde hadde ambulansepersonalet avvist å ta med den dødssyke kvinnen fordi de var redde for at hun skulle dø underveis. Da hun døde samme kveld, ble hjemmet og alle eiendeler ble deretter brent for å hindre smitte.

Tilbake var barna etterlatt til seg selv. Søskenflokken hadde ingen steder å sove, for folk i landsbyen var redd for å bli smittet i tilfelle også barna hadde ebola.

– For de ebolasyke barna er det selvfølgelig veldig dramatisk at ikke nære familiemedlemmer tør eller kan være nær dem. Men dette rammer også hardt dem som ikke er syke, for hele samfunnet går i oppløsning, sier Gry Ballestad, leder for Redd Barnas humanitære arbeid.

Andre sykdommer blir farligere

Barna er ekstra sårbare fordi kvinner utgjør 75 prosent av de smittede. Kvinner er mer utsatt for fare enn menn siden de ofte er omsorgspersonene som tar seg av de syke. Og når mødrene dør eller blir syke, mister også barna sin nærmeste omsorgsperson. Dermed er både syke barn og barn av syke, utsatt.

Siden mange skoler er stengt, mister mange barn også et naturlig sted å få støtte og hjelp fra voksenpersoner. Mange helseklinikker er også stengt fordi helsepersonellet er syke eller ikke tør å jobbe på grunn av smittefaren – og fødende tør heller ikke å oppsøke helsesentrene.

Derfor har antall fødsler med assistanse av helsearbeidere, ifølge FN, gått betraktelig ned – fra 52 prosent før ebolakrisen til 38 prosent nå i Liberia. Dermed øker faren igjen for spedbarnsdød og barseldød i landene som fra før av hadde høy dødelighet, men som var i ferd med å få bedre resultater.

Trenger voksne

For søskenflokken Gloria, Patience, Princess og Paul går det nå noe bedre, og naboer sertil dem av og til. De får også sove hos venner av og til, men har ikke noe fast sted å bo.

Redd Barna har gitt dem basisutstyr, og et permanent sted for dem å bo. Redd Barna har drevet opplæring av 3000 mennesker som jobber aktivt i nærmiljøet med å informere befolkningen og finne omsorgspersoner for barn som trenger det – enten ved å spore opp familiemedlemmer eller ved å finne fosterforeldre.

– Det er svært viktig med informasjon om hvordan man kan unngå smitte, men samtidig må vi hindre stigmatisering av dem som har hatt syke familiemedlemmer, sier Ballestad.