Dumdum Boys, Bernhoft, Emilie Nicolas, Sivert Høyem, Ida Jenshus og Eben Jr med Nico D står på scenen når NRK og Oslo Konserthus inviterer til Dugnad for flyktningene på lørdag.

Inntektene går til fem organisasjoner som alle jobber med flyktningkrisen både i Europa og nærområdene. Redd Barnas stab i Midtøsten og Europa jobber koordinert for å støtte barn på flukt, gjennom beskyttelse og ivaretakelse av barns behov, gjennom trygg lek, psykososial oppfølging og utdanning. Les mer om Redd Barnas arbeid her >

- Sammen kan vi hjelpe flyktningene der de er. I Syria, under reisen og i Norge. Vi er utrolige glade for at NRK og Oslo konserthus tar dette initiativet. Det vil gjøre at vi kan hjelpe enda flere, sier Tove Wang, Redd Barnas generalsekretær.
- De humanitære organisasjonene samarbeider godt og utfyller hverandre slik at pengene som kommer inn vil bli brukt på best mulig måte. Vi er stolte av å stå sammen om dette, sier hun.