Foto: Redd Barna
En familie har måttet klatre opp i tretoppene ved siden av huset.

Over 200 000 mennesker er berørt av den kraftige flommen som preger store deler av Mosambik. Oversvømmelsene i elven Limpopo er et resultat av kraftig og langvarig regn i Sør-Afrika og Zimbabwe fra januar. Mange mennesker har vært langvarig isolert, blant dem flere i Redd Barnas mannskap.

Nødhjelpsresponsen koordineres nå med andre organisasjoner. Bildene viser hvordan oversvømmelsene har gitt behov for redning ved helikopter, mennesker som har vært nødt til å klatre opp på hustaket og i tretopper. Nå setter vi opp midlertidige husrom, og deler ut hygiene-kit og andre nødvendigheter. Målet er å nå minst 90 000 av de rammede.

Redd Barna Norge har donert 200 000 NOK fra Katastrofefondet for å støtte den pågående nødresponsen, og ser på situasjonen som kritisk og voksende. Faren for sykdommer er stor, da det er dårlig tilgang på rent vann.

Les mer om arbeidet her >

Foto: Redd Barna
Over 200 000 mennesker er berørt av flommen, og familier har vært strandet på hustak og i tretopper.
Foto: Redd Barna
Store deler av infrastrukturen i området er helt ødelagt.
Foto: Redd Barna
Avlinger er ødelagt og kyr klamrer seg fast til det lille landstykket som er igjen etter oversvømmelsene.
Foto: Redd Barna
Skadene på infrastruktur og kommunikasjonsverktøy har gjort nødresponsen ekstra vanskelig.
Foto: Redd Barna
Redd Barna koordinerer nå arbeidet med FN, og har flyttet utstyret sitt til Gaza-provinsen som er den mest utsatte.