I dag lanseres rapporten 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
, på Lindeberg skole i Oslo. Det er Feltteam Alna, SaLTO og Redd Barna som står bak rapporten.

Skoleelever, lærere og fagfolk fra hjelpeapparatet og fritidssektoren deltar på lanseringen med underholdningsinnslag på Lindeberg ungdomsskole i dag.

 

Skadelig bruk av skjellsord

Foto: Redd Barna/Lisbeth Michaelsen
Innhold og rykter spres raskt på digitale arenaer, og man kan miste kontroll, advarer rådgiver i Redd Barna Kaja Hegg.

Jenter forteller at de bruker «hore» som skjellsord, samtidig som jenter forteller at blir såret av å bli skjelt ut som «hore», og at det går utover selvtillit og klesstil. Det er lavere terskel for å bruke skjellsord på nettet enn ellers, i tillegg til at informantene også forteller at ungdom kan ha lært om negative holdninger mot grupper hjemmefra.

Flere profiler

- Vi har fått innblikk i en verden hvor ungdom har doble identiteter på nett, der den ene er tilpasset den norske ungdomskulturen, mens den andre er tilpasset familien og opprinnelseslandet. Rapporten forteller oss for eksempel at enkelte jenter har egne profiler for å skjule for brødrene sine at de har profiler i nettsamfunn, sier rådgiver på nettvett i Redd Barna Kaja Hegg. 

På en den ene siden dreier det seg om en positiv mulighet til å kunne utforske miljøer uten for streng sosial kontroll, men på den annen side kan det innebære farer for barna.

- Innhold og rykter spres raskt på digitale arenaer, og man kan lett miste kontroll over hvem som ser hvilket innhold på nettet. Dessuten, det er vanskeligere å fortelle foreldre om farlige situasjoner hvis man har hatt en for foreldre en ukjent profil, understreker Hegg.

Krever økt innsats

Rapportens tittel spiller også på at mange unge har andre normer på nettet enn ellers. Det er lavere terskel for bruk av skjellsord mot grupper, og altfor mange unge opplever at personlig innhold deles på steder uten at man har helt kontroll over hva som skjer.

Se mer om Redd Barnas nettvettarbeid >

- Rapporten bekrefter nok en gang at skole og hjelpeapparatet rundt ungdom har en stor jobb å gjøre for å trygge barn på digitale arenaer og hjelpe dem til å håndtere vanskelige situasjoner, forteller Kaja Hegg. - Samtidig har vi gjennom det siste året fått mange eksempler på god praksis. Dette har vi vært opptatt av å synliggjøre i rapporten, understreker Hegg.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

På Lindeberg skole i dag lanseres også dansevideoen, Hvem er jeg? som er utviklet på initiativ fra ungdom selv.