Hva har skjedd til nå?

Nylig stanset regjeringen salg av våpen og ammunisjon (såkalt A-materiell) til De Forente Arabiske Emirater. Det er fantastisk, men vi er ikke i mål før all eksport, til alle landene som kriger i Jemen, er stanset.

17. januar behandlet utenrikskomiteen flere forslag om å stanse all eksport av forsvarsmateriell, til alle landene som kriger i Jemen, og om å granske det Norge allerede har solgt. Flertallet (regjeringspartiene, samt Arbeiderpartiet og Senterpartiet) har nå sagt at de ønsker å la resten av salget fortsette. Det ble heller ikke flertall for å gjennomføre en granskning av eksporten som allerede har skjedd. Se oversikt over hva partiene har sagt lenger nede i saken.

Vi er både skuffet og lei oss for at utenrikskomiteen ikke gikk inn for full stans. Med en av verdens verste humanitære kriser som bakteppe, mener vi det burde være selvsagt at norske folkevalgte gjør alt de kan for å sikre at Norge ikke bidrar negativt til, eller tjener penger på, det som skjer i Jemen.

Men vi gir ikke opp. 

Vi har noen uker på oss, frem til 1. mars, før Stortinget skal stemme over forslagene. Vi skal få de partiene og politikerne som vil la salget fortsette, til å forstå at det er ingen skam å snu. Derfor kommer vi til å fortsette kampanjen fremover, og samle inn så mange underskrifter som mulig for å vise hva folk mener om denne saken.

 

 

Bli med oss og krev at Norge: 

  • Stanser eksport av forsvarsmateriell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen
  • Gransker det som allerede er eksportert, for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitærretten

 

Slik kan du hjelpe: 

1. Bli med på markering utenfor Stortinget 1. mars: Den 1. mars skal Stortinget stemme over forslagene om eksportstans og granskning. Redd Barna og Changemaker arrangerer en markering rett utenfor Stortinget. Markeringen varer fra kl. 08.45-09.15 for å heie frem stortingsrepresentantene på vei inn for å stemme.

 2. Signer oppropet for å støtte kravene: www.reddbarna.no/STANS

 3. Del oppropet, spre informasjon til de du kjenner, og gi beskjed til politikerne*

*Lenger nede ligger en oversikt over partienes Facebook- og Twitter-kontoer, dersom du vil skrive direkte til dem.

Bilde som kan deles på både Facebook, Twitter og Instagram:
Last ned bildet her >

Våre brukernavn på Twitter, Facebook og Instagram: @reddbarna og @changemakernor

Forslag til tekst Facebook:

Alt 1. Hvis du vil skrive direkte til et parti: Kjære [parti]: Den 1. mars heier jeg på at dere tar ansvar, og stemmer FOR å stanse alt salg av militært materiell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen. Vi kan ikke leve med at Norge tjener penger på den brutale krigen som utspiller seg der. Jeg har signert @reddbarna og @changemakernor sitt opprop, og oppfordrer andre til å gjøre det samme: www.reddbarna.no/STANS 

Alt. 2: Hvis du vil dele med venner/kjente:  Norge selger fortsatt forsvarsmateriell og strategiske varer til flere av landene som bomber sykehus og skoler i Jemen. Millioner av barn lider under den brutale krigen. Jeg har sagt fra til politikerne at de må ta ansvar, og stanse salget en gang for alle. Bli med og skriv under @reddbarna og @changemakernor sitt opprop på www.reddbarna.no/STANS 

Forslag til tweet: 

Kjære [@parti]: 1. mars heier jeg på at dere tar ansvar, og stemmer FOR å stanse alt salg av militærutstyr og strategiske varer til landene som kriger i Jemen. Vi kan ikke leve med at Norge tjener penger på den brutale krigen. #stoppvåpensalget www.reddbarna.no/STANS

Videoappell:

Lag en video selv, hvor du forteller hvorfor politikerne må ta ansvar:
Tagg posten med #stoppvåpensalget og @reddbarna @changemakernor, slik at vi kan dele den videre.

Se eksempler på videoer her og her

 

Dette mener partiene på Stortinget

Parti Ønsker å stanse salget Ønsker å granske det som er solgt
Sosialistisk Venstreparti Ja Ja
Rød Ja Ja
Kristelig Folkeparti Ja Ja
Miljøpartiet De Grønne Ja Ja
Venstre Nei Ja
Senterpartiet Nei Ja
Arbeiderpartiet Nei Nei
Høyre Nei Nei
Fremskrittspartiet Nei Nei

 

Oversikt partiene på Stortinget, og som er på Facebook og Twitter:

SV: @SVparti (Twitter/Facebook)
Representanter som er på Twitter:
Gina Barstad, @ginabarstad

Krf: @KrFNorge (Twitter), @kristeligfolkeparti (Facebook)
Representanter som er på Twitter:
Knut Arild Hareide, @KAHareide

MDG: @partiet(Twitter), @miljopartietdegronne (Facebook)
Representanter som er på Twitter:
Per Espen Stoknes, @estoknes

Rødt: @raudt (Twitter), @roedt (Facebook)
Representanter som er på Twitter:
Bjørnar Moxnes, @bmoxnes

Arbeiderpartiet: @Arbeiderpartiet (Facebook/Twitter)
Representanter som er på Twitter:
Anniken Huitfeldt: @AHuitfeldt
Jonas Gahr Støre: @jonasgahrstore

Frp: @Frp_no (Twitter), @Fremskrittspartiet (Facebook)
Representanter som er på Twitter:
Ingen representanter på twitter

Høyre: @Hoyre (Facebook/Twitter)
Ingen representanter på twitter

Senterpartiet: @Senterpartiet (Twitter/ Facebook)
Ingen representanter som er på Twitter

Venstre: @Venstre (Twitter), @Venstre.no (Facebook)
Representanter som er på Twitter:
Abid Q. Raja, @abidraja