Oppdatert 04.06: Over 8,700 mennesker er bekreftet døde, og over 22,000 skadd i jordskjelvet som rammet Nepal 25.april med følge av flere kraftige etterskjelv. Det største etterskjelvet målte hele 7,3 på Richters skala og inntraff den 12. mai. Per 04.06 har Redd Barna nådd over 205 000 mennesker, 123 291 av dem er barn.

Behovene for nødhjelp er fortsatt store, når sesongen for monsunregn nå setter inn. De hardest rammede regionene er Sindhulpalchok, Katmandu, Nuwakot, Dhading, Kavrepalanchowk, Gorkha, Makawanpur and Sindhuli.

I tall ser situasjonen dyster ut: 5,6 millioner mennsker trenger medisinsk hjelp. Over 500 000 hushold har fått hjemmet sitt ødelagt, og 1,5 millioner barn har ingen skole å gå til.

Alle Redd Barnas 465 ansatte i Nepal overlevde jordskjelvet og har det etter forholdene bra. Men de er sterkt preget av det som har skjedd og det er behov for hjelp fra Redd Barna-ansatte også utenfor Nepal. I alt skal 75 krise-eksperter på plass. De første kom dagen etter skjelvet, også flere norske Redd Barna-ansatte, blant annet med å få i gang et skoletilbud tilpasset krisesitusjonen barna er i.

Redd Barna har nå hjelpearbeid i Katmandu, Sindhulpalchok, Dhading, Ghorka og Nuwakot. Vi deler blant annet ut presenninger, tepper og andre nødvendige baby-artikler, utstyr til mødre med nyfødte (kenguru-metode), husholdningsartikler til de midlertidige hjemmene m.m. Vi har åpnet barnevennlige områder, hvor barn trygt kan leke og oppholde seg og få normalisert hverdagen sin.

90 % av helsefasiliteter i fire hardt rammede distrikter er ødelagt. Helseteamene våre behandler blant annet mennesker med influensa og diare, traumer og psykiske lidelser, og har evakuert kritisk syke mennesker.

Mange barn er alene og har stort behov for beskyttelse. De har enten kommet bort fra familiene sine, eller har mistet dem i jordskjelvet. Redd Barna-ansatte besøker blant annet sykehus for å få oversikt. Trafficking med barn er et stort problem i Nepal, og det er viktig å forhindre at barna som nå er alene blir offer for overgripere. Det er rapportert om overgrep på barn. Det er også stort behov for psykososial hjelp til barn og foreldre, også barn som er har skadd, med amputasjoner og liknende.

Prisene på mat øker, og det er viktig å få distribuert mat for å forhindre opprør. Vi deler ut såkorn så bønder kommer i gang med arbeidet sitt igjen. Vi forbereder utdeling av penger (cash transfer-programmer), slik at folk selv kan kjøpe det de trenger. Slik kommer det lokale næringslivet i gang igjen.

Redd Barna brukte raskt opp lagrene vi hadde i Nepal, og får nå inn forsyninger både med fly og langs landeveien fra India. Vi har også sendt store telt med et fly fra Norge. Teltene skal blant annet brukes til midlertidige sykehus.

Hjelpearbeidet er krevende, og det er vanskelig å komme fram til mange av de rammede områdene. Været er dårlig og mange veier er ødelagt. Vi bruker alt fra helikopter til eseltransport for å få hjelpen fram. Sikkerhetssituasjonen er også vanskelig, frustrerte mennesker som ikke har fått hjelp stopper hjelpekonvoier, og det foregår noe plyndring.

God koordinering av hjelpearbeidet er svært viktig. Vi leder sammen med UNICEF koordineringen av utdanningsarbeidet, og deltar i koordineringsgrupper på logistikk, helse, husly, matsikkerhet og inntekter.

Redd Barnas planer for arbeidet framover er:

  • Husly: Familier har mistet husene sine, og mange sover ute fordi de ikke tør ikke gå inn i hus de ikke vet er sikre. Monsunsesongen starter tidlig juni, og er ventet å vare i rundt 100 dager. Redd Barna deler ut presenning, husholdningsartikler, og bistår mennesker i å finne midlertidig husly.
  • Beskyttelse: Barn er redde, mange er alene etter å ha kommet bort fra eller mistet foreldrene sine. Redd Barna gir psykososial hjelp, og opplæring til foreldre og lærere slik at de kan gi slik støtte. Vi etablerer barnevennlig områder hvor mange kan leke og være trygge, og arbeider med gjenforening. Den 4. juni har vi etablert 40 trygge lekeområder for barn.
  • Vann og sanitær: Sammenbrudd av brønner, vannledninger og avløp, fører til sykdom og epidemier. Redd Barna sørger for rent vann, kartlegging av og reparasjon av brønner og liknende, informasjon om hygiene og utdeling av hygieneartikler.
  • Helse og ernæring: Det er akutt behov for helsehjelp. Redd Barna bistår med et krisehelseteam, vi støtter eksisterende helseinstitusjoner med materiell og opplæring, overvåker og forebygger smittsomme sykdommer, og sørger for mattilskudd for syke og små barn.
  • Utdanning: Skoler er ødelagt eller brukes som husly. Redd Barna leder sammen med UNICEF koordineringen av skolearbeidet. Vi kartlegger skader og reparerer skoler, etablerer midlertidige skoler og gir psykososial hjelp til elever og lærere. Redd Barna har etablert 38 midlertidige skoler. 
  • Matsikkerhet og inntekter: Mange familier har liten eller ingen inntekt. Redd Barna gir bistand til å drive landbruk, og pengeutbetalinger så familier selv kan kjøpe det de trenger. Redd Barna har distribuert 180 tonn med risfrø per 04.06.

Redd Barnas kriseplan for Nepal er lagt for to år og har som mål å komme opp mot én millioner mennesker til gode, halvparten av dem barn. Se film om hvordan barna opplevde jordskjelvet, en måned senere: 

 

Redd Barna er en av de største bistandsorganisasjonene i Nepal, har vært der i nærmere 40 år og arbeider i 63 av de 75 regionene i landet. 38 regioner er rammet av jordskjelvet. 

Les mer om skolestart i Nepal her >