Det er dessverre ingen spøk. Dette er virkeligheten til barn og unge i Norge som blir ekskludert fra fellesskapet på fritidsarenaen. Gutten i løypa er glad i å gå på lange skiturer, til tross for sine fysiske begrensninger. Men han opplever at voksne slenger stygge bemerkninger og ler av ham, de tråkker over skiene hans og presser seg forbi. Gutten som ikke fikk dra på badetur med klassen elsker å bade, og ville fint klart å være med sammen med en assistent.

Foto: Lisbeth Michelsen / Redd Barna
Barn og unge rundt om i hele Norge møter på barrierer som hindrer dem i å delta på fritidsaktiviteter.

Møter hindringer når de vil delta

Dette er vonde historier om fordommer og diskriminering som hindrer barn i å få delta. For lek og aktivitet på fritiden er ikke for alle. Vi leser og hører om barn som blir holdt utenfor. Redd Barna har snakket med barn og unge rundt i landet som forteller oss at det kan koste 20 000 kr i året å spille fotball. At de ikke kommer seg på turn for det er ingen transport. At de ikke har noe sted å være på fritiden. Barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever at voksne møter dem med fordommer når de vil delta på aktiviteter, og de spør ikke barna om hva som skal til.

Dyr inngangsbillett

Noen barrierer ser vi tydelig, som store avstander og manglende kollektivtilbud, eller trappetrinn og områder det er vanskelig å komme til med rullestol. Eller at inngangsbilletten for å være med er altfor dyr, med semesteravgift, utstyr, turer og treningsleirer. Med stadig flere som vokser opp i fattige familier, blir forskjellene ekstra synlige. En barriere som er mindre synlig er språk og informasjon. Barn og unge som er nye i Norge, får ofte ikke informasjon på et språk de eller foreldrene forstår. Det gjør det vanskelig å vite om hva som finnes av aktiviteter og hvordan man kan bli med.

Lek og fritid er en rettighet

Dette er barrierer som barn og unge har løftet frem. Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert slår fast at alle barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter. Men både barn og voksne forteller Redd Barna at de ikke vet at lek og fritid er en rettighet. Denne rettigheten er så viktig! For fritidsaktiviteter er med på å forme hvem du er, og hvilke muligheter du får. På fritidsarenaen treffer barn venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner.

Barrierer finnes i ethvert lokalsamfunn. I xxx kommune er det hindringer for at barn får delta. For å skape endring, må vi vite hvor skoen trykker. Dette vet dere som bor i xxx kommune best. Derfor oppfordrer vi alle til å si fra til lokalpolitikerne om hvilke barrierer barn og unge møter, og hvordan vi kan skape en inkluderende fritidsarena. Nå er det snart lokalvalg, og barn trenger at voksne stemmer frem politikere som lover å ta barns rettigheter på alvor. Vi vil ikke høre flere vonde historier om barn og unge som blir holdt utenfor. Vi har alle et ansvar. Sammen setter vi retten til lek og fritid på dagsorden!

Redd Barna vil ha ditt innspill

Finnes det en fritidsklubbb der du bor? Er det vann i bassenget? Er det lys på fotballbanen? Finnes det støtteordninger? Er det god nok informasjon om aktiviteter? Får alle barn og unge delta på fritidsaktiviteter? 

Redd Barna vil vite hvilke barrierer som finnes der du bor og vi vil ha innspill fra deg på hva som bør gjøres i din kommune. Alle innspillene vil vi samle sammen og overlevere til ordførerne i Norge sammen med vårt opprop for retten til lek og fritid. 

Del ditt innspill

 

Les mer om kampanjen for retten til lek og fritid her og hva du kan gjøre.

Generalsekretær Birgitte Lange