Antallet registrerte flyktninger i Syrias naboland har nå nådd 1,77 millioner mennesker, bare måneder etter flyktning nummer 1 million passerte grensen  i mars. Denne måneden gikk også konflikten inn i sitt tredje år, og 1,1 millioner har flyktet i 2013 alene. Halvparten av de syriske flyktningene er barn. I tillegg regner FN med at 6.8 millioner mennesker inne i Syria har akutt behov for humanitær hjelp.

- Overgrep mot barns rettigheter

Foto: UN Photo/Rick Bajornas
FN’s, spesialrepresentant for barn i krig og konflikt, Leila Zerrougui.

FN’s spesialrepresentant for barn i krig og konflikt, Leila Zerrougui, har nylig besøkt Syria, Jordan, Irak, Tyrkia og Libanon. Hun var også i regionen i desember. Tilbake i FN denne uken fortalte hun at hun er overveldet over det hun har sett, og advarer mot utviklingen siden forrige besøk.

- Situasjonen i Syria er fortsatt helt fryktelig, med daglige overgrep på barns rettigheter fra alle parter i konflikten. Samfunnet virker nå enda mer polarisert enn i desember, med et tydeligere skille mellom de som er med og mot regjeringsstyrkene, forteller hun i en pressemelding  og i møter med FN i etterkant av besøket.

Mange har flyktet i månedsvis inne i Syria før de når fram til naboland, og syriske barn har måttet leve i en ekstrem konfliktsituasjon i over to år. Zerrougui understreker viktigheten av humanitær tilgang og barns muligheter for skolegang.

- Barna har mistet familien sin, hjemmet sitt og ikke minst håpet. Mange er fulle av hat og sinne. Fortsetter denne situasjonen vil vi se en generasjon av analfabeter. Det kan vi ikke tillate, mener hun.

Utfordrende nødhjelpsrespons

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
6.8 millioner mennesker inne i Syria har akutt behov for humanitær hjelp, og det flyktes daglig over 6000 fra landet. Denne gutten bor nå i flyktningleir i Jordan.

Hjelpeorganisasjoner møter store utfordringer med å nå fram til de hardest rammede i Syria med grunnleggende varer, helsehjelp og skolegang som kan normalisere hverdagen til barna. Redd Barna jobber inne i Syria, og har allerede nådd 250 000 mennesker i en svært utfordrende og livsfarlig nødhjelpsrespons. Responsen dreier seg hovedsakelig rundt å distribuere mat, varme klær og tilgang til rent drikkevann.

I tillegg fokuserer responsen på barns beskyttelse og skolegang. Skolebygninger til 14 4000 barn er under arbeid, og vi setter opp trygge lekeområder der de hardest rammede barna kan komme for å få en pause fra den tøffe hverdagen i Syria.

Angrep på utdanning

Arbeid med skolegang er spesielt utfordrende, da skolene kan være mål i seg selv. Redd Barna ga denne måneden ut rapporten ”Attacks on Education”, som viser at det var hele 3600 angrep på skoler i konfliktområder i fjor. Over 70 % av disse angrepene fant sted i Syria. Zerrougui møtte flere parter i konflikten under sitt besøk, der hun understreket det desperate behovet for humanitær tilgang i Syria.

- Vi må få større humanitær tilgang i Syria nå. Vi må også forsikre oss om at vi samler informasjon, så de som utfører krigshandlinger mot barn blir straffet. I tillegg må krigsledere forstå at det ikke er av deres interesse å rekruttere barn, om de ønsker en politisk framtid i Syria. Vi må repetere budskapet om at ingen kan vinne denne krigen. Nå må vi finne løsninger for framtiden.

Barna er Syrias framtid

Foto: Pool/Reuters fra Buzz Feed.
Flyktningleiren Za'atari i Jordan, har vokst til å bli Jordans fjerde største by kun ett år etter leiren ble åpnet.

I mellomtiden tar nabolandene mot over 6000 flyktninger daglig. Leila Zerrougui er full av lovord om nabolandenes innsats for de krigsrammede syrerne.

- Det er svært positivt at Libanon åpner sine skoler for Syrias barn, selv om de møter utfordringer i forhold til språk og pensum. Vi hørte alle Malalas tale om barns rett til utdanning denne måneden. Syrias barn er rammet, de trenger å gå på skolen, og det finnes ingen plass til dem. 4000 skoler er ødelagt i Syria, og rundt 670 blir brukt som boliger. Barna er Syrias framtid. For å hjelpe Syrias barn, trenger nødhjelpsresponsen mer penger og større humanitær tilgang, sier Zerrougui, dette må skje nå.