Foto: Redd Barna/Inge Lie
En smilende leirefigur får være med på leken i barnas egne område i Libanon.

Det første rommet i Redd Barnas barnevennlige område er fylt av 15 barn som leker med leire. De fleste former figurer av bestevennene sine. Emira som leder gruppen går fra barn til barn. Hun oppmuntrer og berømmer dem, mens hun hjelper noen her og der. Emira er selv fra Syria, hun forteller:

- Du kan se at de bruker massevis av farger, og at de fleste figurene de lager smiler. Det er bra. I begynnelsen brukte barna kun den svarte leiren. Dette er en måte for dem å uttrykke følelser. De bruker fremdeles mye svart, men nå er det også farger å se.

En gutt former konsentrert to navn av leiren, sitt eget og søsterens.

- Disse barna vil lære, ikke leke, forteller Emira videre. De fleste i denne gruppen har aldri vært på skolen i Syria. Her underviser jeg ved bruk av utradisjonelle, interaktive metoder. Barna lærer gjennom skuespill, leker og deltakende aktiviteter. De trives virkelig i de barnevennlige områdene. Det er lett å se at de har det fint. De får nye venner, og viktigst av alt, de kan slappe av mens de er her.

Pause fra bekymringene

- Når de er hjemme, bekymrer barna seg mye. De bekymrer seg for foreldre og søsken, fordi de vet at de er opprørt. I tillegg er det tøft å bo i midlertidige bosettinger, eller uferdige bygninger, som er hverdagen for de fleste av disse barna nå. De barnevennlige områdene tilbyr en pause fra alt dette. Her får barna mulighet til å snakke mer om seg selv, de begynner å uttrykke egne tanker og følelser. Det har de veldig godt av.

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Emira er nesten for glad i jobben sin som aktivitetsleder, sier hun. Hun syns det er godt å se barna slappe av.

- Barna vil ofte ikke dra hjem når de tre timene her er overstått. ”Vær så snill, vi vil bli lenger, ” sier de. De vil gjerne komme hit hele uken også, ikke bare de tre dagene hver gruppe møtes for aktiviteter.

- Jeg har jobbet som aktivitetsleder i ett år nå. Det er givende å se hvordan barna forandrer seg etter å ta del i aktivitetene våre. I begynnelsen kommer mange med helt uttrykksløse ansikt, de viser ingen følelser i det hele tatt. Mange er stille og slitne, og vil ikke delta i aktiviteter. Andre igjen er høylytte, rastløse og aggressive. Etter noen uker tar derimot de fleste barna del i aktivitetene, og begynner å oppføre seg annerledes mot hverandre. Det er godt å se dem slappe av.

- Jeg er nesten for glad i denne jobben. Det er like trist hver gang gruppene endres. Jeg kjenner hvert eneste barn og bryr meg veldig mye om dem. Når de drar, får jeg ofte brev de har skrevet selv.

Uttrykker følelser

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Her er det rom for å være barn, og få en pause fra bekymringene utenfor.

I rommet ved siden av sitter en annen gruppe barn. De synger en tradisjonell, syrisk barnesang om en kanin. Senere snakker de om hvordan de har det.

- Jeg føler meg trygg her, her er det ingen lyd fra skudd, sier ei jente bakerst i rommet
- Men jeg skulle ønske vi kunne dra tilbake til Syria! Jeg var glad der før krigen startet, sier en annen.
- Jeg savner vennene mine og huset mitt, sier en gutt ved veggen.
- Og jeg savner faren min. Han er fremdeles i Syria, sier en annen gutt.
- Her bor jeg i et telt, sier en gutt helt foran. Dette får mange av de andre barna til å nikke enig.

Zeina, som er aktivitetsleder i denne gruppen, starter dagen i det barnevennlige, trygge området i Bar Elias med å snakke med barna om tanker og bekymringer.

- Den første timen i dag har vi snakket om hva som gjør barna vondt, hvor de bor, og hva de tenker om de nye hjemmene sine. Mange i denne gruppen bor i telt, andre bor i uferdige hus uten dører, vinduer, elektrisitet, vann eller sanitæranlegg. Det er viktig at de får snakket om hvordan de har det. De fleste er veldig bekymret over situasjonen i Syria.

Foto: Redd Barna/Inge Lie
- De fleste barna tegner med klare farger nå, idag tegnet noen hjerter og blomster, andre skrev navn på venner av dem. Jeg ble glad av å se det, sier Zeina.

- Etter å ha snakket litt, ba jeg dem tegne det de hadde lyst til. Jeg ville se hva som foregår i hodene deres, hva de tenker på og drømmer om. De fleste barna tegner med klare farger nå, idag tegnet noen hjerter og blomster, andre skrev navn på venner av dem. Jeg ble glad av å se det! Det er viktig at barna bearbeidet erfaringer fra Syria.

- Jeg er syrer selv, og kom til Libanon for å jobbe da jeg var 25 år. Hele familien min er fremdeles i Syria, de bor i Damaskus. Jeg jobber som frivillig her på det barnevennlige området, fordi jeg vil hjelpe disse barna på alle måter som er mulig for meg. Jeg vil så gjerne gi dem all mulig støtte, det gir meg mye glede å undervise disse barna.

Redd Barnas barnevennlige områder

345 000 mennesker er registrert som flyktninger i Bekaa, Libanon. Dette er området med størst konsentrasjon av syriske flyktninger. Barna tilknyttet dette barnevennlige området, går tre dager i uka til samlinger på tre timer. I den første timen får barna psykososial støtte, mens den andre timen har fokus på utdanning. Typiske oppgaver i denne timen er brevskriving på arabisk og engelsk, eller grunnleggende matematikkoppgaver. Den tredje timen får barna leke og gjøre morsomme ting under ledelse fra aktivitetslederne.

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Til nå har 1447 barn deltatt i aktiviteter i Redd Barnas barnevennlige områder i Libanon.

I det barnevennlige området i Bar Elias deltar 225 barn mellom 5 og 14 år. Redd Barna driver eller støtter 7 barnevennlige områder i Libanon, som nå til sammen har kommet 1447 barn til gode. Barna er utvalgt etter husbesøk som kartlegger hvor behovene er størst. De barnevennlige områdene har vist seg å bidra til positiv utvikling i barns psykososiale utvikling. Aktivitetene bidrar blant annet også til økt tillit, og barna lærer å forstå seg selv og hverandre.

Barna som deltar på disse aktivitetene rapporterer selv at de barnevennlige områdene har gjort dem i stand til å jobbe produktivt sammen med andre barn – de føler seg ikke alene, og lærer at de kan oppnå mer sammen med venner. Her får også utsatte barn nye venner, og lærer nye ting, som hjelper dem i å håndtere sin nye situasjon. Redd Barna jobber aktivt for barns deltakelse. Barna får muligheter til selv å utforme aktivitetene som gjøres i barnevennlige områder. Til dette brukes metoder tilpasset barnas alder.

Redd Barna driver 53 barnevennlige områder i regionen rundt Syria, men det er behov for langt flere. Antallet syriske flyktninger øker stadig, i februar ble i gjennomsnitt 8100 registrert ved grenser til naboland. Du kan bli med og øke fokuset rundt syriske barns situasjon! Se hvordan her.