Foto: Redd Barna
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang er moderator for noen av debattene om nye tusenårsmål denne høsten.

Kommende debatt:

20. november 2012: "Equity and Quality Education for All – Looking Beyond 2015"

Dato: 20. november 2012
Tid: 12.00-13.00*
Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram

 

*Professor Kenneth King vil også være tilgjengelig i en time etter debatten, fra 13.00-14.00, for uformell diskusjon og prat med publikum

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

 

Om litt over 1000 dager skal FNs 8 tusenårsmål være oppnådd. På like mange dager skal verdenssamfunnet enes om et nytt rammeverk for utvikling.

Debatten om nye tusenårsmål er allerede godt på vei blant politikere, akademikere og det sivile samfunn. Tusenårsmålene må erstattes av nye og ambisiøse mål som makter å ta innover seg nye globale utfordringer.

Redd Barna inviterer til vår nye debattserie ”Into the Future – the Next Generation Development Goals” og inviterer til debatt rundt temaer som like rettigheter og rettferdig fordeling, mellominntektslands rolle i utvikling og oppnåelse av nye utviklingsmål og ansvarlighet knyttet til måloppnåelse.

Debattserien vil bestå av lunsjdebatter i tidsrommet august til november. Alle debattene vil foregå på engelsk.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

27 august 2012: "A New Development Agenda Beneficial for All – has Brazil Found the Recipe?"

Dato: 27 august 2012
Tid: 12.00-13.00*
Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram

Paneldeltakere:

 

*Dr. Paes de Sousa vil også være tilgjengelig i en time etter debatten, fra 13.00-14.00, for uformell diskusjon og prat med publikum

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
  

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 

 

Utsatt: "Middle Income Countries Role in the New Development Agenda"

Mer informasjon om debatt og innledere kommer.

Utsatt: "Free Health Care for All After 2015?"

Mer informasjon om debatt og innledere kommer.