Se Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang snakke om dagens interpellasjonsdebatt i Stortinget:

- Vi vet at bistand til utdanning virker. I det første ti året etter at verden ble enige om tusenårsmålet om å sikre grunnutdanning til alle, ble antallet barn utenfor skole nesten halvert. Men så stanset framgangen helt opp. Utdanning gikk av moten, og konsekvensene er at 61 millioner barn fortsatt er uten tilgang til skole, eller får et skoletilbud av dårlig kvalitet, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

I følge siste Global Monitoring Report faller 60 millioner ut av skolen før de når 4. klasse, og ytterligere 130 millioner har ikke tilegnet seg grunnleggende leseferdigheter i samme periode.

Savner engasjement

Foto: Redd Barna/Jean Chung
Wang savner større engasjement for å bygge opp gode utdanningsstrukturer i samarbeidsland i utviklingspolitikken.

- Det lar seg ikke løse uten å rekruttere og utdanne flere lærere. Jeg savner større engasjement for å bygge opp gode utdanningsstrukturer i samarbeidsland i utviklingspolitikken, sier Tove R. Wang.

Hun peker på at ikke bare er utdanningsbistanden lav, men det er heller ikke investert politisk prestisje i den pågående globale utdanningsdebatten:

- Kompetanse på utdanning er systematisk bygd ned på ambassader og utestasjoner. Derfor kan vi heller ikke være en god dialogpartner for land som ønsker å bygge opp sin utdanning, og Norge har ikke vist lederskap på utdanningsfeltet.

På ett område har utviklingsministeren markert seg positivt når det gjelder utdanning:

- Holmås har vist vilje til å satse på utdanning i konfliktområder. Det er viktig. I tillegg må utdanningsandelen i nødhjelp økes. Lange avbrudd i utdanningen gjør det vanskelig å komme tilbake på skolen igjen.

Redd Barna vil følge dagens debatt i Stortinget med stor interesse.
- Debatten vil gi signaler om hvordan regjeringen og opposisjonen vurderer  utdanning som et utviklingspolitisk virkemiddel. Det er selvsagt interessant i et valgår, avslutter Wang.