Foto: Jan Edvardsen/COWI
Ledergruppa i COWI sammen Redd Barna. COWI ønsker å vise samfunnansvar i praksis, og valgte Redd Barna som samarbeidspartner.

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap. De har nå inngått et langsiktig samarbeid som skal finansiere bygging av skole, vann og sanitæranlegg i Zambia. I tillegg oppfordrer COWI sine ansatte til å være med på Redd Barnas lønnsgiv, som er en ordning der ansatte gir et avtalt månedlig beløp av sin lønn til Redd Barna. Støtten fra COWI sine ansatte skal gå til Redd Barnas katastrofefond. Ansatte kommer også til å få mulighet til få være med på frivillig arbeid for Redd Barna, som leksehjelp, ta med barn på tur og andre aktiviteter.

Ønsker å utgjøre en forskjell

- Vi i COWI Norge var gjennom en grundig prosess før valg av humanitær samarbeidspartner, sier Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i COWI.

-Redd Barna er en organisasjon vi deler mange organisatoriske, kulturelle og etiske prinsipper med. Det var også viktig for oss å finne en samarbeidsmodell hvor vi sammen med de ansatte viser samfunnsansvar i praksis. At vi som firma inngår en langsiktig avtale, kombinert med de ansattes bidrag til Katastrofefondet og frivillig lokalt arbeid, utgjør en forskjell i den forstand at det er et felles løft. Sammen skal vi vise at det å bry seg og ta sosialt ansvar er en naturlig del av COWIs organisasjonskultur. I første omgang har vi inngått en forpliktende avtale over tre år, sier han.

Foto: Redd Barna
Landsbyskolene eies og drives av lokalsamfunnet. De får begrenset støtte fra staten og finansieres i stor grad gjennom støtte fra kirker og frivillige organisasjoner. Redd Barna har støttet landsbyskoler i 12 år.

Landsbyskoler

Bygland Nikolaisen understreker at frøet som førte til samarbeidsavtalen med Redd Barna, ble sådd av ansatte ved COWIs kontor i Kristiansand.

COWI og Redd Barna har sammen blitt enige om at pengene firmaet gir, skal gå til et landsbyskoleprosjekt i Zambia. COWI skal bidra til å bygge skole, vann og sanitæranlegg i Zambia.

Landsbyskolene "Community schools" ble opprettet i 1990 fordi mange barn, spesielt foreldreløse, ikke hadde tilbud om skolegang. Landsbyskolene eies og drives av lokalsamfunnet. De får begrenset støtte fra staten og finansieres i stor grad gjennom støtte fra kirker og frivillige organisasjoner. Redd Barna har støttet landsbyskoler i 12 år. Landsbyskoler utgjør 33 prosent av skolesystemet i Zambia, totalt er det 2747 landsbyskoler i landet. 

Foto: Redd Barna
I løpet av tre år vil COWI være med på å utbedre seks landsbyskoler i Zambia. De nye skolene vil skape bedre læremiljø som bidrar til at færre barn dropper ut av skolen.

Skolebygg, vann og lærekrefter

I dag er situasjonen for de seks landsbyskolene i Sinazongwe og Kazungula veldig dårlig. Skolene er bygget av stolper og med gresstak. De har liten plass og overfylte klasserom. Skolene mangler lærere med utdanning, og de mangler tilgang til vann.
I løpet av tre år vil COWI være med på å utbedre seks landsbyskoler i Sinazongwe og Kazungula i den sørlige provinsen i Zambia. De vil få bygget 12 klasserom, og 12 latriner. Dessuten skal det bores ni brønner. Både elever og lærere skal få opplæring i vann og hygiene. Målet er at 3040 barn skal få bedre skolegang. De nye skolene vil skape bedre læremiljø som bidrar til at færre barn dropper ut av skolen. Dessuten vil Redd Barna og COWI involvere myndighetene til å ta større ansvar for skolene. COWI’s bidrag vil også kunne øke mulighetene for at skolen skal få offentlig støtte til lærerboliger. Dette vil igjen bidra til å få fatt i kvalifiserte lærere.

- Vi er veldig stolte av at COWI har valgt å inngå et langsiktig samarbeid med Redd Barna. Samarbeid med næringslivet, og spesielt kunnskapsbedrifter som COWI,  er svært viktig for Redd Barna.  Det var inspirerende å møte ledergruppen i COWI, engasjerte mennesker  som er opptatt av å ta samfunnsansvar. Vi i Redd Barna ser frem til videre samarbeid, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.