Foto: Redd Barna/Susan Warner
Bertony Blanchard er en av 500 som er med på Redd Barnas veibyggingsprosjekt. Han bruker deler av lønningen til å sende datteren Belacherad på skole.

Høyt oppe i fjellene ved byen Leogane endrer Redd Barnas nødhjelpsprosjekt ”kontanter for arbeid” livene til hundrevis av sårbare familier. Det som tidligere ikke var stort mer enn en godt brukt sti, er nå langsomt i ferd med å bli forandret til en vei. For landsbyene på den andre siden av fjellet betyr veien en ny, viktig kontakt med Leogane og omverdenen. Før veien brukte folk esler og gikk til fots for å komme til markedet med varene sine. 

Redd Barna betaler en liten lønn til flere hundre familier som bor her for å bygge den sju kilometer lange veien. Totalt 500 mennesker nyter nå godt av dette prosjektet, som går ut på at de får betalt kontanter av Redd Barna for å arbeide med å bygge den nye veien. For denne lønnen kan de som er med på prosjektet selv forsørge familiene sine og sende barna til skolen.

Stor hjelp for lokalsamfunnet

– Denne veien vil hjelpe lokalsamfunnet vårt mye. Før måtte vi gå hele veien fra hovedveien for å komme hjem. Nå blir det mulig å kjøre hit med biler og motorsykler. Alle er veldig, veldig glade for dette, sier Bertony Blanchard.

Han er faren til fire år gamle Belacherad og en av de 500 som er med på veiarbeidet. Veien betyr også at familiene for første gang vil få tilgang til livsviktige helsetjenester.

– Jeg var nylig i en ulykke. Og fordi jeg har denne jobben, hadde jeg råd til å dra til sykehuset og få behandling. Nå har jeg råd til å betale for at datteren min kan gå på skolen også. Denne jobben er til stor hjelp for meg personlig også, sier Blanchard.

Foto: Redd Barna/Susan Warner
Veien skal bli sju kilometer lang. For landsbyene betyr den at innbyggerne for første gang kan kjøre til markedet med varer.

Mange uten levebrød

Mange familier mistet levebrødet da jordskjelvet rammet Haiti for ett år siden. Det er lokalsamfunnene selv som velger ut de mest sårbare familiene, som får nyte godt av ”kontanter for arbeid”-prosjektet til Redd Barna. Det kan være familier som har enslige kvinner som eneforsørgere, familier med et kronisk sykt familiemedlem eller funksjonshemmede. Så langt har nesten 100 000 mennesker i Haiti fått et samfunnsnyttig levebrød gjennom Redd Barna.

– Grunnen til at disse levebrød-prosjektene er så vellykkete, som denne veibyggingen i fjellene ved Leogane, er fordi de har så mye støtte i lokalsamfunnene selv. Denne veien betyr at folk nå kan frakte varene sine til markedet på en mye enklere og raskere måte enn før. Samtidig hjelper vi enkeltfamiliene ved å gi forsørgerne jobb slik at de kan ta vare på familiene sine, sier nestsjefen for levebrødprosjektene til Redd Barna i Haiti, Hilaire Romual Joubert.

Han har gjennomført en miniundersøkelse som viser at de som er med på ”kontanter for arbeid”-programmene oftest også gjør som Bertony Blanchard og tar seg råd til å sende barna på skolen.

– Jeg sender datteren min på skolen nå som jeg tjener penger fordi utdanning er viktig. Får hun en god utdanning, kan hun få en god jobb i fremtiden, sier Bertony Blanchard.      

Onsdag er det på dagen ett år siden jordskjelvet la store deler av Haiti i ruiner. Her kan du lese om hva vi har gjort siden den tid >