Redd Barna er glade for at regjeringen gir 75 millioner kroner til utdanning i konflikt og kriser på bistandsbudsjettet.

– En egen FN-resolusjon slår fast retten til utdanning i kriser, vi er derfor glade for at regjeringen øremerker 75 millioner kroner for å gi barn i katastrofeområder bedre mulighet til en utdannelse. Likevel mener vi at barn og unge må prioriteres tydeligere, særlig innenfor katastrofebyggende tiltak og respons. Liv går unødig tapt fordi forebygging ikke prioriteres nok og respons på katastrofer kommer for sent, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Redd Barna har i to år, gjennom kampanjen "Alle som en", argumentert for viktigheten av å øke helsebistanden med fokus på kvinner og barn betraktelig, og er godt fornøyd med at dette nå skjer i statsbudsjettet for 2013.

– Vi er veldig glade for at regjeringen bevilger 650 millioner nye midler til barne- og kvinnehelse, og det er viktig at behandlingen av Stortingsmeldingen om global helse har vist at det er bred politisk enighet om denne satsningen. Dette kan redde mange liv, skape en bedre framtid for mange barn og bidra til likestilling, sier Wang.

Redd Barna kommer tilbake med utfyllende kommentarer til statsbudsjettet.

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
– Jeg er kjempeglad for å få begynne på skolen igjen, sier den syriske flyktningen Khalid (8) med et bredt smil. Khalid og familien hans flyktet fra byen Homs i Syria for fire måneder siden. Khalid gikk i 1. klasse, men skolen ble bombet og brant ned. Så måtte familien flykte. For få dager siden var han på plass i klasserommet på sin nye skole i Libanon – godt hjulpet av Redd Barna. Redd Barna gir syriske flyktningbarn skolesekker, skrivesaker, skolebøker, skoleuniform og stipend for å betale skolepenger. Dette må til for at barna skal få plass i skolen i Libanon.
Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Nilofar (22) er student ved Redd Barnas jordmorskole i Afghanistan og har akkurat tatt imot barn nummer 36. Om et halvt år skal hun tilbake til sin egen landsby og gi fødselshjelp til kvinnene der.
Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Devian (4) har bodd på asylmottak i tre år. Lillesøsteren Adina (1) er født i Norge. Ingen av barna har opplevd en barndom utenfor mottaket.