Tove R. Wang kommer rett fra Sør-Sudan til New York, der hun torsdag taler på høynivåmøte om landet under FNs generalforsamling.

I kofferten har Redd Barnas generalsekretær med seg erfaringer fra møter med barn som har måttet flykte fra ekstrem vold til Sør-Sudans største flyktningleir i Awerial.

Å gå på skole for barna som bor i midlertidige flyktningleirer er mer enn et gode – det er livsviktig.

– Barna lærer mye på som kan redde livene deres. Vi vet at barn som går på skole også er mindre utsatte for mishandling, barnearbeid eller for å bli utnyttet som barnesoldater, sier Wang.

Foto: Redd Barna / Hedinn Halldorsson
En gutt tegner og skriver inne på et barnevennlig området i Sør-Sudan. Å gå på skole kan hjelpe barn å bearbeide inntrykkene de har opplevd.

Brutte løfter

Sør-Sudan er verdens yngste og mest sårbare stat, med rundt 75 % analfabetisme. Skal landet kunne bygges opp igjen må andelen nødhjelpspenger til utdanning økes.

Men slik er det dessverre ikke. Til tross for løfter om at rundt 4 prosent av all nødhjelp skal gå til utdanning, går kun halvparten til å gi barn i katastrofer skolegang.

– Under 2 % av all nødhjelp går til å gi barna skolegang. Det internasjonale samfunnet må holde det de har lovet, og gi 4 % av all nødhjelp til å gi barn skolegang, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

I Sør-Sudan har bare rundt en tredel av pengene som trengs til utdanning i Sør-Sudan blitt finansiert så langt. Dette fører til store problemer i et land der det mangler klasserom, pulter, skolemateriell og der mange av lærerne ikke får betalt.

Foto: Redd Barna / Hedinn Halldorsson
Etter å ha flyktet fra volden har Akur (8) et ønske større enn noe annet: Å få begynne på skole igjen..

Jo lengre, desto verre

Til nå har over 1,7 millioner mennesker, blant dem nesten 700 000 barn, måttet flykte siden desember i fjor. Til tross for våpenhvilen i landet er det ingen tegn på snarlig løsning på konflikten. Jo lengre krigen varer, desto mer alvorlige blir konsekvensene for barna.

– Mange katastrofer og konflikter varer lenge, en del av dem i mange tiår. Det betyr at barna faller ut av utdanningsløpet sitt, og aldri får muligheten til å komme tilbake på skolebenken, sier Tove R. Wang.

Redd Barna frykter konsekvensene for både Sør-Sudan, Syria og Irak, dersom man ikke prioriterer utdanning i katastrofer høyere.

– Dersom vi ikke greier å gi barna skolegang kan flere generasjoner barn mister utdanningen sin. Det har vi virkelig ikke råd til, advarer Wang.

Brende bekymret

Norges utenriksminister, Børge Brende, er også til stede på toppmøtet om Sør-Sudan torsdag. Han har tidligere utvist bekymring for underfinansieringen av Redd Barnas «No lost generation»-initiativ.

– Det er et mål for oss å øke andelen som går til utdanning i den humanitære bistanden. For det første er det en menneskerettighet for disse barna å ha tilgang til skole. For det andre har ikke verden råd til en tapt generasjon barn. Utdanning er en forutsetning for stabilitet og utvikling, i Midtøsten og overalt ellers, avslutter Brende.