Foto: Redd Barna
Mbo Mudimba bruker krykker etter en ulykke. Nå mottar hun nødhjelp via telefonen.

Redd Barna og ECHO – EUs humanitære fond – samarbeider i Zimbabwe for å dele ut penger til familier som er hardt rammet av matkrisen i landet. Metoden er typisk for den teknologiske utviklingen; pengene går rett inn på et simkort som man har i mobilen, noe som betyr at mottakerne selv kan bestemme hvilke matvarer de skal bruke 450 kroner i måneden på. De som ikke har mobil selv kan likevel få simkort, og låne telefon av andre.

Matkurven fylles igjen

Mbo Mudimba er en 38 år gammel kvinne fra landsbyen Siachilaba i Binga distrikt. Begge foreldrene er blinde, og selv ble hun alvorlig kvestet i en trafikkulykke. Da Redd Barna tilbød nødhjelp gjennom pengeoverføringer til landsbyboerne ble hun foreslått av de andre til å stå på mottakerlisten.

Matkurven fylles nå av matolje, maismel, fisk, sukker, salt og noen ganger kjøtt. Det er stor forskjell på situasjonen i dag og for kort tid tilbake. Til tross for ulykken er hun i stand til å veve matter som hun selger, men det ga ikke nok penger til å brødfø de åtte medlemmene i familien. Dermed måtte hennes 16 år gamle sønn Alister følge de blinde besteforeldrene til Victoria-fallene for å tigge om penger.

Foto: Redd Barna
Da Redd Barna tilbød nødhjelp gjennom pengeoverføringer til landsbyboerne ble Mbo foreslått av de andre til å stå på mottakerlisten.

- Det var forferdelig vanskelig å se på at andre barn gikk på skolen, mens jeg selv måtte gå på gaten og tigge etter penger, sier Alister. Moren syntes også det hele var en svært krevende situasjon.

- Jeg fikk ikke sove med tanke på sønnen min, og at han kanskje en dag ville spise forgiftet mat, sier Mbo.

På grunn av penge-utdelingen får familien nå i seg nok mat, i tillegg til at Alister er tilbake på skolen.

Samarbeid Redd Barna - EU

Under og etter El-Ninoen, som rammet Zimbabwe hardt, har Redd Barna hjulpet tusenvis av sårbare husholdninger med forskjellige bakgrunn som barnefamilier, eldre, barn med funksjonshemninger, foreldreløse, barn som lever med HIV og mange andre.

I alt 115.600 mennesker i 12 distrikter har mottatt pengeoverføringer månedlig som et resultat av samarbeidet mellom Redd Barna og ECHO. Zimbabwe har først vært rammet av en alvorlig tørke som følge av uregelmessig nedbør, for så å oppleve ekstremflom. Dette har rammet befolkningens avlinger hardt, og mange står i dag uten tilgang til mat. Vi tilbyr penger via mobiloverføringsplattformer, slik at de mest sårbare menneskene skal ha penger til å kjøpe mat på lokale markeder.

Prosjektet er finansiert av EUs humanitære bistand (@eu_echo), og lindrer sult blant de mest sårbare husholdninger rammet av matmangel, spesielt eldre og barn.

 

«This article covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official opinion of the European Union, and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.»