Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
Den norske regjering har en unik mulighet til sette et godt eksempel på hva som skal til for å få ned den høye barne- og mødredødeligheten, sier generalsekretær i Redd Barna Tove. R. Wang.

Verden mangler 3,5 millioner helsearbeidere. Millioner av barn og kvinner dør, fordi de ikke har tilgang til kvalifiserte helsearbeidere. Den norske regjeringen må bidra med en ekstra bistandsmilliard slik at man kan redde flere kvinner og barns liv.

- Vi ber regjeringen supplere sin bistandssatsing på vaksiner. De må gi én ekstra milliard til utdanning av helsearbeidere og styrking av helsevesenet i utviklingsland. Den norske regjering har en unik mulighet til sette et godt eksempel på hva som skal til for å få ned den høye barne- og mødredødeligheten, sier generalsekretær i Redd Barna Tove. R. Wang.

Bred støtte fra helse- og organisasjons-Norge

De siste tre ukene har Redd Barna i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund, Den norske jordmorforening, CARE, Kirkens Nødhjelp, Den norske legeforeningen, Yngre legers forening og Press – Redd Barna Ungdom, gjennomført en underskriftskampanje med krav om at den norske regjeringen gir en ekstra bistandsmilliard til helse. Til nå har godt over 4200 skrevet under kravet.  Mange av disse er norske helsearbeidere.

- Underskriftskampanjen har fått sterk støtte fra norske helsearbeidere og deres organisasjoner. De vet hvor avgjørende et velfungerende helsevesen er for å redde liv. Vi har nå høye forventninger til at regjeringen lanserer en økt satsning på helsearbeidere i utviklingsland, sier Tove Wang.

Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
- Vi utfordrer deg Gry til å gi denne jordmorveska med kravet om en ekstra helsemilliard og godt over 4000 underskrifter, til Jens Stoltenberg under årets budsjettkonferanse. Tar du utfordringen? spurte Wang mens hun overekker underskriftene.

Statssekretæren tar utfordringen

- Vi utfordrer deg Gry til å gi denne jordmorveska med kravet om en ekstra helsemilliard og godt over 4000 underskrifter, til Jens Stoltenberg under årets budsjettkonferanse. Tar du utfordringen? spurte Wang.

- Jeg tar utfordringen. Det er utrolig viktig med engasjementet dere viser rundt mødre- og barnehelse. Det er en av våre kjernesaker i utenrikspolitikken. Det er et område som har fått økte bevilgninger de siste årene, og det viktig å fortsette med dette frem mot 2015, sier statssekretær Gry Larsen.

- Jeg kan ikke love dere en ekstra milliard, men det jeg kan love dere er at vi skal forsette med det arbeidet vi gjør. Både i forhold til de konkrete tiltakene, som vaksiner, men også i forhold til helsesystemer og utdanning av flere helsearbeidere, sier Larsen.

Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
- Jo mer engasjement og blest vi kan skape sammen om dette temaet nå fremover, jo lettere er det for oss i regjeringen å fortsette å fokusere på barne og mødrehelse, sier statssekretær Gry Larsen.

Underskriftskampanjen fortsetter

Redd Barna, CARE, Norsk Sykepleierforbund og Den norske jordmorforeningen overvar overrekkelsen. 

- Jo mer engasjement og blest vi kan skape sammen om dette temaet nå fremover, jo lettere er det for oss i regjeringen å fortsette å fokusere på barne- og mødrehelse, sier Larsen.

- Underskriftskampanjen fortsetter frem til statsbudsjettet legges frem i oktober, så dette er første avlevering frem mot den tid. Vi skal så absolutt fortsette å mobilisere og ikke minst rette søkelyset på dette viktige temaet i tiden fremover, avslutter Wang.

Over en milliard mennesker mangler i dag grunnleggende helsetjenester, med dramatiske konsekvenser for barn og kvinner. 8,1 millioner barn under fem år og 350.000 mødre dør hvert eneste år.

Underskriv og les mer om ” Alle som en” – kampanjen på www.reddbarna.no/allesomen