Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Redd Barna arbeider for alle barn som søker asyl i Norge. Boka "Mens vi venter" er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.

Nå er boka klar til å deles ut til alle som jobber med innvandringspolitikk og asylsøkere.
I boka "Mens vi venter. En hilsen fra barn som søker asyl i Norge" forteller barna og ungdommene ærlig, modig og innsiktsfullt om drømmer og savn, om hverdager og ventedager, om hva de trives med og hva de skulle ønske var annerledes.

Redd Barna har i mange år jobbet for å sikre rettighetene til barn og unge som kommer som asylsøkere til Norge. Redd Barna jobber med å innfri rettighetene til barn og unge som er berørt av væpnede konflikter og katastrofer, og i Norge innebefatter dette barn som kommer alene eller sammen med familien og søker asyl i Norge.

Tydelige budskap

Barna som har vært med å lage denne boka, var med på flere samlinger med Redd Barna der de aktivt forsket på seg selv og sin situasjon. Sammen har de kommet frem til hva som er viktig for dem å fortelle leserne. De har også vært med på den kreative utformingen av boka, både  formen og designen bygger på deres egne uttrykk.

Redd Barna vil sørge for at boka blir distribuert til politikere, utlendingsmyndigheter, beslutningstagere, barnevernet, og andre som jobber med barn som søker asyl. Boken er også tenkt for alle som vil vite mer om hvordan barn har det på asylmottak. Den gir et viktig innblikk i tankene til barn vi sjelden hører fra.  

- Barna har tydelige budskap og klare formeninger om hvem og hva som har innvirking på deres situasjon som asylsøker, og vil gjerne nå frem til beslutningstagerne med sine synspunkter. Dette er ressurssterke barn og ungdommer som kjemper for å få en bedre hverdag, sier Christine Rackwitz, rådgiver på flyktningbarn i Norge.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Heikki Holmås og Gunn-Karin Gjul var begge glade for å få overrrakt boka. Begge mener den er viktig for storting og regjering.

Barna var med

”Mens vi venter” ble lansert den 11. november på Litteraturhuset i Oslo. Redd Barna har hatt kontakt med barna og ungdommene under hele prosessen, de har selv bestemt hva slags lansering de vil ha og hvem som skulle inviteres.

- Dessverre har det ikke vært mulig å ha kontakt med alle, siden noen av barna har blitt returnert til sine hjemland i perioden vi har jobbet med boken, sier Rackwitz.

Til lanseringen kom både UDI og politikere for å høre på barnas historier, og ta i mot boka. Ni av de 35 barna som er med i boka kom også på lanseringen, og leste noen av historiene fra boka og kom med en hilsen til de voksne.

- Denne boka rørte meg veldig, den er utrolig viktig. Vi som beslutningstagere og UDI har et stort ansvar for menneskers liv, og det ansvaret kan vi bli bedre på, sa Gunn-Karin Gjul, leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

- Jeg vil takke Redd Barna, fordi de gjør at asylbarns stemme blir hørt. Deres stemme er viktig for både regjering og storting, sa Heikki Holmås, leder for kommunal- og forvaltningskomiteen.

Hvis du ønsker å få tak i "Mens vi venter", ta kontakt med Redd Barnas giverservice på tlf 22 99 09 00.