Foto: Redd Barna/Anne Bleiklie
Nylig sendte Redd Barna ut sine første frivillige fra Norge for å jobbe i flyktningleirene i Hellas. Thea og Runa er i Athen nå, og de har også vært frivillig hjemme i Norge i flere år.

Mer enn 7000 barn flyktet til Norge i fjor, og som frivillig i Redd Barna får man muligheten til hjelpe barna til å føle seg trygge og gi dem gode opplevelser. I Redd Barna-uka som starter i dag og varer til søndag 10.april, skal vi sette fokus på barn som kommer til Norge som flyktninger. I alle våre fem regioner i Norge; sør, vest, nord, øst og midt, vil det holdes rundt 30 arrangementer til sammen i løpet av uka.

Redd Barna jobber for å skape en bedre hverdag for barn og ungdom i norske asylmottak og kommuner. Dette gjør vi ved å gi barn gode opplevelser gjennom aktiviteter, og ved å hjelpe barn med å stifte bekjentskap med sitt nærmiljø.

Det er flere måter du kan være frivillig på for barn på flukt. Du velger selv hvor mye tid du vil bruke. Du kan bli med og lage aktiviteter for barn på asylmottak, du kan være en god nabo for en flyktningfamilie i din kommune, el. du kan bli med å arrangere møtesteder, som internasjonal cafe el. klubbkvelder for større grupper.

Gå inn på www.reddbarna.no/blimed for å bli frivillig.

Viktig arbeid

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barnas frivillige er med på å gi barn og unge på mottak trygghet og en bedre hverdag. Aldri har det bodd flere barn på mottak enn det gjør nå.

Det bor i dag omtrent 9000 barn i asylmottak i Norge. Aldri før har flere barn bodd i norske asylmottak enn nå. For barn i mottak kan fritidsaktiviteter være med på å normalisere en vanskelig livssituasjon, der barn har hodet fullt av vonde tanker og minner. Redd Barnas frivillige arrangerer ukentlige aktiviteter for barn og unge i mange mottak i Norge.

I tillegg er det mange familier som ønsker å bli integrert i kommunene de har blitt bosatt i.  «En god nabo» er en frivillig aktivitet hvor man følger opp en flyktningfamilie. Som «en god nabo» bidrar du til å gjøre overgangen til det norske samfunn litt lettere for barn og familier som er helt nye i landet. Hensikten med arbeidet er å gjøre nylig bosatte familier bedre kjent med nærområdet og vise barn og unge hvilke aktivitetsmuligheter som finnes. Redd Barna driver frivillig integreringsarbeid i sju kommuner i landet.  Vårt mål er å utvide «en god nabo»- prosjektet i de fire byene Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Per i dag har vi 500 frivillige som jobber med barn på flukt fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Nesten 400 lager aktiviteter på asylmottak, og mer enn 100 jobber med barn etter at de er bosatt i en kommune. Nå ønsker vi at mange flere skal bli med, og håper å doble antall frivillige.