Som voksne har vi et ansvar for å gjøre barnas netthverdag så trygg som mulig og tilrettelegge for positiv bruk av muligheter. Redd Barna arbeider for å bidra til dette og for å beskytte barn og unge mot seksuelle overgrep. Les om Redd Barnas nettvettarbeid her.

Vi søker flere frivillige foredragsholdere fra hele landet om trygg bruk av internett. Som foredragsholder for Redd Barna lærer du om Redd Barnas arbeid, barns rettigheter, formidling og kommunikasjon med barn. Som frivillig i «nettvettkorpset» får du muligheten til å lære om aktuell og viktig kunnskap om temaet, og til å bli en bedre foredragsholder.

Inspirerende samling 8-9. februar

Årets nettvettsamling skjer i Oslo, hvor målet er å samle frivillige og ansatte i hele landet som holder nettvettforedrag. Her får du ny oppdatert kunnskap, samt mulighet til å dele erfaringer og tanker om hvordan vi kan bidra til å holde gode og inspirerende nettvettforedrag til foreldre og barn.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Meld deg på til ditt regionskontor, eller til rådgiver Kaja Hegg - kaja.hegg@reddbarna.no.


Filmsnutten "Nett er fett", laget av unge selv i forbindelse med ny rapport om nettvett: